Object

Title: Oświeceniowy rebus polityczny. O ukrytych w akrostychach nazwiskach wodzów targowickich

Creator:

Maksimowicz, Krystyna

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Z. Gloger, hasło: Akrostych, w: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1974, s. 30.
2. Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1978, s. 499.
3. A. Korczyński, Wizerunek złocistej przyjaźniązdrady, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 2000, s. 5.
4. J. Kitowicz, Pamiętniki czyli Historia polska. Tekst oprac. i wstęp P. Matuszewska, komentarze Z. Lewinówny, wyd. 2 popr., Warszawa 2005, s. 512-513.
5. J. Kochanowski, Fragmenta (Pieśń IX, Pieśń Xi, Pieśń żałobna XXIX), w: J. Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, t. 1, Warszawa 1967, s. 43-44, 58, 276 i 280.
6. W. Konopczyński, hasło: Kossakowski Szymon Marcin, w: Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław 1968-1969, s. 291-292.
7. H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich, w: Średniowiecze. Studia o kulturze, pod red. J. Lewańskiego, t. 2, Wrocław 1965, s. 132-302.
8. Literatura konfederacji barskiej, pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcickiego, t. 1: Dramaty, Warszawa, s. 184-382.
9. R. H. Lord, Drugi rozbiór Polski, tłum. A. Jaraczewski, wstęp J. Łojek, Warszawa 1984, s. 266 i 346 (raport de Cachego z 23 VI 1793).
10. T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1997, s. 658-672.
11. S. Nieznanowski, Akrostych, w: Słownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej, przy udziale B. Otwinowskiej i E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990 (wyd. 2), s. 19-20.
12. J. U. Niemcewicz, Fragment Biblie targowickiej. Księgi Szczęsnowe, w: Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Gdańsk 2008, s. 70, z rkpsu BJ 3589 IV, k. 36 v., s. 163.
13. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, tekst oprac. i wstępem poprzedził J. Dihm , t. 2, Warszawa 1957, s. 45-46.
14. E. Rabowicz, Antoni Bogoria Podleski - autor dialogów barskich, "Ze Skarbca Kultury" 1988, z. 45, s. 19-31.
15. Sensacje z dawnych lat, wyszukał i skomentował R. Kaleta, Wrocław 1980 (wyd. 2 udoskonalone i poszerz.), s. 36-37.
16. M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński przy współpracy K. Mrowcewicza, Warszawa 2001, s. 61 i 184.
17. W. Smoleński, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, oprac. i wstęp A. Wierzbicki, Warszawa 1979, s. 409.
18. J. Szczepaniec, "Kara dla zdrajców" z kwietnia i maja 1794 r. w świetle dwu współczesnych drukowanych zbiorków poezji politycznej: "Ostatnie pożegnanie" i "Odezwa zdrajców", w: Insurekcja warszawska w książce i prasie. Sesje Varsavianistyczne, z. 4, Warszawa 1995, s. 30.
19. Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, oprac. M. Włodarski, Wrocław 2007.
20. Tajna korespondencja z Warszawy do Ignacego Potockiego 1792–1794, oprac. M. Rymszyna i A. Zahorski, Warszawa 1961, s. 77.
21. J.T. Trembecki, Wirydarz poetycki, wyd. A. Brückner, t. 1–2, Lwów 1910–1911.
22. A. Trzecieski, Pieśń nowa o krewkości wielkiej każdego człowieka, a którem obyczajem przyść może ku Łasce Pańskiej.
23. Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Gdańsk 2008, s. 70, z rkpsu BJ 3589 IV, k. 36 v.
24. A. Zahorski, hasło: Kossakowski Józef Kazimierz, w: Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław 1968-1969, s. 269.
25. J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1777, s. 349.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

111

End page:

121

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53913 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

May 18, 2015

Number of object content hits:

299

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/65624

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information