Object

Title: Jawne i ukryte sady o rzeczywistości w "Pismach" Jana Dzwonowskiego (na wybranych przykładach)

Creator:

Banaś-Korniak, Teresa

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, oprac., wstęp, komentarze i weryfikacja przekładu S. Balbus, Kraków 1975.
2. K. Badecki, Wstęp, w: Pisma Jana Dzwonowskiego (1608-1625), wydał K. Badecki, Kraków 1910, s. 1-3.
3. T. Banaś, Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku, Katowice 2007, s. 172-176.
4. B. Baranowski, O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku, Łódź 1963, s. 34.
5. S. Cynarski, T. Ślawski, Pisarze sowizdrzalscy z Pogórza, "Pamiętnik Literacki" R. LV: 1964, z. 2, s. 443.
6. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, ze wstępem J. Krzyżanowskiego, t. 3, Warszawa 1989, s. 78-79.
7. Ł. Górnicki, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1954, s. 194-200, 261 i nast.
8. S. Grzeszczuk, Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, Kraków 1994, s. 57-58.
9. Jan z Kijan, Białymgłowom, Białymgłowom do połogu, Uroda jednej panny, w: Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1985.
10. J. Kochanowski, Pieśń XX (ks.1),w: idem, Dzieła polskie, t.1, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1953, s. 298.
11. T. Michałowska, Komizm, w: Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990, s. 330-335.
12. C. Nowohracki, Sakwy. W których nie dla koni, ale dla ludzi tych, którzy nowiny lubią, smaczne osobliwe obroki, w: Polska satyra mieszczańska. Nowiny sowizdrzalskie, oprac. K. Badecki, Kraków 1950, s. 334-335.
13. M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 5-176.
14. J. Pięknorzycki, Zbiór różnych anegdot i śmieszących przypowieści na kształt torby z nowinami, w: Polska satyra mieszczańska. Nowiny sowizdrzalskie, oprac. K. Badecki, Kraków 1950, s. 313-314.
15. Pisma Jana Dzwonowskiego (1608-1625), wydał K. Badecki, Kraków 1910.
16. M. Rej, Wybór pism, oprac. J. Ślaski, Warszawa 1975.
17. E. Sarnowska-Temeriusz, Furor poeticus, w: Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990, s.233-239.
18. B. Zawadzkiego, Przegląd krytyczny ważniejszych teoryj komizmu, "Przegląd Filozoficzny" 1929, z.1-2, s. 16-57.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

181

End page:

195

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53908 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

May 18, 2015

Number of object content hits:

183

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/65629

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information