Object structure

Title:

Sygnał w szumie - ukryte opowiadaniew komiksie Neila Gaimana

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Tuszyńska, Kamila

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Gaiman, Neil (1960-) ; komiks ; ukryte

References:

1. J. Barth, Opowiadać dalej, tłum. M. Świerkocki, Warszawa 1999.
2. R. Barthes, Przyjemność tekstu, tłum. A. Lewańska, Warszawa 1997.
3. R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego" I pod red. M. Głowińskiego i H. Markiewicza, Warszawa 1977, s. 162.
4. R. Barthes, S/Z, tłum. M. P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa 1999, s. 37-40.
5. U. Eco, Nadinterpretowanie sensów, w: Interpretacja i nadinterpetacja, red. S. Collini, tłum. T. Bieroń, Kraków 1996, s. 44.
6. J. Fazlagić, Zjawisko "nadmiaru informacji" a współczesna edukacja, w: "E-mentor" 2010, nr 4 (36), http://www.e–mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773 [stan z dnia 17.07.2011 r.].
7. Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, cz. I Wprowadzenie, Warszawa 2002, s. 144.
8. N. Gaiman, D. McKean, Sygnał do szumu, w: N. Gaiman, Sygnał do szumu, tłum. M. Cetnarowski, Egmont 2009.
9. S. McCloud, Understanding comics: the invisible art, Northampton 1994.
10. Nadmiar informacji, http://www.fakty.media.pl/Nadmiar_informacji.html [stan z dnia 17.07.2011 r.].
11. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 49.
12. N. Pater-Ejgierd, Kultura wizualna a edukacja, Gdańsk 2010.
13. K. Tuszyńska, O przenikaniu się komiksu i filmu, czyli próba usensownienia kultury masowej na przykładzie "HP i Giuseppe Bergman" Milo Manary, w: KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, red. G. Gajewska i R. Wójcik, Poznań 2011.
14. Understanding Information Overload, http://www.infogineering.net/understanding–information–overload.htm, [stan z dnia 17.07.2011 r.].
15. R. Wittkower, Interpretacja symboli wizualnych, tłum. A. Morawińska, w: Symbole i symbolika, wybór i wstęp M. Głowiński, Warszawa 1990, s. 339.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

277

End page:

286

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego