Object

Title: W poszukiwaniu świadomości - zastosowanie alegorii w polskiej literaturze science fiction (na przykładzie "Limes inferior" Janusza A. Zajdla)

Creator:

Rudolf, Edyta Izabela

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. J. Abramowska, Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej, w: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki i J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 137.
2. L. Będkowski, Ponure raje Janusza A. Zajdla: wizje społeczeństw totalitarnych, czyli o prozie fantastycznonaukowej Janusza A. Zajdla, Gdańsk 2000.
3. R. Caillois, Od baśni do science-fiction, w: R. Caillois, Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967, s. 32-40.
4. J. Czaplińska, Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa, Szczecin 2001.
5. P. Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla, Katowice 2006.
6. D. Dinello, Technophobia! Science Fiction Visions of Posthuman Technology, University of Texas Press.
7. L. Doleżel, Possible Worlds and Literary Fiction, w: L. Doleżel, Possible Worlds in Humanities, Arts and Sciences: Proceedings of Nobel Symposium 65, Berlin 1989, s. 239.
8. A. Dróżdż, Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, Warszawa 2009, s. 128-141.
9. G. Dziamski, Rehabilitacja alegorii. Benjaminowski motyw refleksji nad sztuką współczesną, w: "Drobne rysy w ciągłej katastrofie…". Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1993, s. 121.
10. U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, Kraków 1995, s. 90-105.
11. M. Edelson, Allegory in English Fiction of the Twentieth Century, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria" 15, Łódź 1985, s. 40-59.
12. R. Gerber, Utopian Fantasy. A Study of English Utopian Fiction Since the End of the Nineteenth Century, Routledge & Paul, 1955.
13. M. Głowiński, hasło: Antyutopia, w: Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa 1988, s. 85.
14. B. Goodwin, K. Taylor, The Politics of Utopia: A Study in Theory and Practice, Bern 2009.
15. A. Goreniowa, Funkcje ideologiczne narracyjnej formy utopii, w: Literatura i metodologia, red. J. Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
16. V. Graaf, Homo futurus. Analiza współczesnej science fiction, tłum. Z. Fonferko, Warszawa 1975, s. 175-178.
17. S. Graciotti, Utopia w literaturze polskiego Oświecenia, "Wiek Oświecenia. Wokół problemów literatury i filozofii", Warszawa 1978, z. 3.
18. K. Hume, Fantasy and Mimesis. Responses to reality in western literature, New York & London 1984, s. 8-10.
19. L. Hunter, Modern Allegory and Fantasy. Rhetorical Stances of Contemporary Writing, MacMillan Press, 1985, s. 27-38 i nast.
20. F. Jameson, Archaeologies of the Future. The Desire Called Utopia and Other Science Fiction, London-New York 2005, s. 198-199.
21. J. Kagarlicki, Co to jest fantastyka naukowa?, tłum. K. W. Malinowski, Warszawa 1977, s. 446-447.
22. R. Klementowski, Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w cywilizacji europejskiej, "Litteraria" 1998, t. 29, s. 195-216.
23. R. Klementowski, Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80., Toruń 2003.
24. J. Kmita, W. Ławniczak, Znak - symbol - alegoria, "Studia Semiotyczne", Wrocław 1970, s. 104.
25. A. Kowalska, Od utopii do antyutopii, Warszawa 1987.
26. J. Krzyżanowski, Alegoria w prądach romantycznych, "Przegląd Humanistyczny" 1962, nr 5, s. 3.
27. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990, s. 143-144.
28. M. Kwapień, The Anti–Utopia as Distinguished from its Cognate Literary Genres in Modern British Fiction, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1972, z. 2 (27), s. 48.
29. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 2, Kraków 1989.
30. R. Levitas, The Concept of Utopia, Syracuse University Press, 1990.
31. K. Mannheim, Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Lublin 1992, s. 27.
32. D. Markiewicz, Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" 1997, nr 1600, s. 36-49.
33. T. Moylan, Scraps of the Untainted Sky. Science Fiction, Utopia, Dystopia, Westvie Press, s. 74.
34. A. Niewiadowski, Świadectwa prognoz społecznych w polskiej fantastyce naukowej (19845-1985), w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, wybór: R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989, s. 391.
35. A. Niewiadowski, Wstęp, w: J. A. Zajdel, Dokąd jedzie ten tramwaj?, Warszawa 1988, s. 7.
36. W. Ostrowski, hasło: Utopia, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1958, nr 1, s. 222.
37. M. Parowski, Cinkciarz elektroniczny, w: M. Parowski, Czas fantastyki, Szczecin 1990, s. 161.
38. P. de Man, Alegorie czytania. Język figuralny Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, tłum. A. Przybysławski, Kraków 2004.
39. L. T. Sargent, Utopianism, Oxford 2010.
40. D. L. Sayers, O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych, tłum. P. Graff, w: Alegoria, red. J. Abramowska, Gdańsk 2003, s. 19.
41. J. Servier, Histoire de l’utopie, Paris 1967.
42. A. Smuszkiewicz, W kręgu współczesnej utopii, "Fantastyka" 1985, nr 6, s. 58.
43. J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1980, s. 12-13.
44. A. Świętochowski, Utopie w rozwoju historycznym, Warszawa 1910.
45. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1962, s. 460.
46. The Cambridge Companion to Utopian Literature, red. G. Claeys, Cambridge 2010.
47. Utopia method vision: the use value of social dreaming, red. T. Moylan, R. Baccolini, Bern 2009.
48. P. E. Wegner, Utopia, w: A Companion to Science Fiction, ed. D. Seed, Blackwell Publishing Ltd. 2005, s. 81-92.
49. D. Wojtczak, Samobójstwo przez cywilizację. O antyutopii w prozie polskiej XX wieku, w: Wizje końca świata w literaturze, red. M. Lalak, Szczecin 1992, s. 211.
50. D. Wojtczak, Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie, Poznań 1994, s. 41.
51. J. A. Zajdel, Limes inferior, Warszawa 1987, s. 31-32.
52. A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

287

End page:

302

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53900 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

May 18, 2015

Number of object content hits:

958

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/65637

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information