Object structure

Title:

W poszukiwaniu świadomości - zastosowanie alegorii w polskiej literaturze science fiction (na przykładzie "Limes inferior" Janusza A. Zajdla)

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Rudolf, Edyta Izabela

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

science fiction literature ; allegory ; Zajdl, Janusz, A.

References:

1. J. Abramowska, Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej, w: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki i J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 137. ; 2. L. Będkowski, Ponure raje Janusza A. Zajdla: wizje społeczeństw totalitarnych, czyli o prozie fantastycznonaukowej Janusza A. Zajdla, Gdańsk 2000. ; 3. R. Caillois, Od baśni do science-fiction, w: R. Caillois, Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967, s. 32-40. ; 4. J. Czaplińska, Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa, Szczecin 2001. ; 5. P. Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla, Katowice 2006. ; 6. D. Dinello, Technophobia! Science Fiction Visions of Posthuman Technology, University of Texas Press. ; 7. L. Doleżel, Possible Worlds and Literary Fiction, w: L. Doleżel, Possible Worlds in Humanities, Arts and Sciences: Proceedings of Nobel Symposium 65, Berlin 1989, s. 239. ; 8. A. Dróżdż, Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, Warszawa 2009, s. 128-141. ; 9. G. Dziamski, Rehabilitacja alegorii. Benjaminowski motyw refleksji nad sztuką współczesną, w: "Drobne rysy w ciągłej katastrofie…". Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1993, s. 121. ; 10. U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, Kraków 1995, s. 90-105. ; 11. M. Edelson, Allegory in English Fiction of the Twentieth Century, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria" 15, Łódź 1985, s. 40-59. ; 12. R. Gerber, Utopian Fantasy. A Study of English Utopian Fiction Since the End of the Nineteenth Century, Routledge & Paul, 1955. ; 13. M. Głowiński, hasło: Antyutopia, w: Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa 1988, s. 85. ; 14. B. Goodwin, K. Taylor, The Politics of Utopia: A Study in Theory and Practice, Bern 2009. ; 15. A. Goreniowa, Funkcje ideologiczne narracyjnej formy utopii, w: Literatura i metodologia, red. J. Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. ; 16. V. Graaf, Homo futurus. Analiza współczesnej science fiction, tłum. Z. Fonferko, Warszawa 1975, s. 175-178. ; 17. S. Graciotti, Utopia w literaturze polskiego Oświecenia, "Wiek Oświecenia. Wokół problemów literatury i filozofii", Warszawa 1978, z. 3. ; 18. K. Hume, Fantasy and Mimesis. Responses to reality in western literature, New York & London 1984, s. 8-10. ; 19. L. Hunter, Modern Allegory and Fantasy. Rhetorical Stances of Contemporary Writing, MacMillan Press, 1985, s. 27-38 i nast. ; 20. F. Jameson, Archaeologies of the Future. The Desire Called Utopia and Other Science Fiction, London-New York 2005, s. 198-199. ; 21. J. Kagarlicki, Co to jest fantastyka naukowa?, tłum. K. W. Malinowski, Warszawa 1977, s. 446-447. ; 22. R. Klementowski, Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w cywilizacji europejskiej, "Litteraria" 1998, t. 29, s. 195-216. ; 23. R. Klementowski, Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80., Toruń 2003. ; 24. J. Kmita, W. Ławniczak, Znak - symbol - alegoria, "Studia Semiotyczne", Wrocław 1970, s. 104. ; 25. A. Kowalska, Od utopii do antyutopii, Warszawa 1987. ; 26. J. Krzyżanowski, Alegoria w prądach romantycznych, "Przegląd Humanistyczny" 1962, nr 5, s. 3. ; 27. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990, s. 143-144. ; 28. M. Kwapień, The Anti–Utopia as Distinguished from its Cognate Literary Genres in Modern British Fiction, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1972, z. 2 (27), s. 48. ; 29. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 2, Kraków 1989. ; 30. R. Levitas, The Concept of Utopia, Syracuse University Press, 1990. ; 31. K. Mannheim, Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Lublin 1992, s. 27. ; 32. D. Markiewicz, Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" 1997, nr 1600, s. 36-49. ; 33. T. Moylan, Scraps of the Untainted Sky. Science Fiction, Utopia, Dystopia, Westvie Press, s. 74. ; 34. A. Niewiadowski, Świadectwa prognoz społecznych w polskiej fantastyce naukowej (19845-1985), w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, wybór: R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989, s. 391. ; 35. A. Niewiadowski, Wstęp, w: J. A. Zajdel, Dokąd jedzie ten tramwaj?, Warszawa 1988, s. 7. ; 36. W. Ostrowski, hasło: Utopia, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1958, nr 1, s. 222. ; 37. M. Parowski, Cinkciarz elektroniczny, w: M. Parowski, Czas fantastyki, Szczecin 1990, s. 161. ; 38. P. de Man, Alegorie czytania. Język figuralny Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, tłum. A. Przybysławski, Kraków 2004. ; 39. L. T. Sargent, Utopianism, Oxford 2010. ; 40. D. L. Sayers, O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych, tłum. P. Graff, w: Alegoria, red. J. Abramowska, Gdańsk 2003, s. 19. ; 41. J. Servier, Histoire de l’utopie, Paris 1967. ; 42. A. Smuszkiewicz, W kręgu współczesnej utopii, "Fantastyka" 1985, nr 6, s. 58. ; 43. J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1980, s. 12-13. ; 44. A. Świętochowski, Utopie w rozwoju historycznym, Warszawa 1910. ; 45. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1962, s. 460. ; 46. The Cambridge Companion to Utopian Literature, red. G. Claeys, Cambridge 2010. ; 47. Utopia method vision: the use value of social dreaming, red. T. Moylan, R. Baccolini, Bern 2009. ; 48. P. E. Wegner, Utopia, w: A Companion to Science Fiction, ed. D. Seed, Blackwell Publishing Ltd. 2005, s. 81-92. ; 49. D. Wojtczak, Samobójstwo przez cywilizację. O antyutopii w prozie polskiej XX wieku, w: Wizje końca świata w literaturze, red. M. Lalak, Szczecin 1992, s. 211. ; 50. D. Wojtczak, Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie, Poznań 1994, s. 41. ; 51. J. A. Zajdel, Limes inferior, Warszawa 1987, s. 31-32. ; 52. A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

287

End page:

302

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: