Object structure

Title:

Listy Konstantego Gaszyńskiego do Victora de Laprade’a

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Szelwach, Grzegorz

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Gaszyński, Konstanty (1809-1666) ; De Laprade, Victor (1812-1883) ; lists

References:

1. K. Gaszyński, Poezje. Wydanie zupełne, oprac. L. Zienkowicz, Lipsk 1868, s. 122.
2. Z. Jabłoński, Listy Konstantego Gaszyńskiego do Stanisława Egberta Koźmiana z lat 1832-1848, w: Archiwum Literackie. Miscellanea z okresu romantyzmu, t. 1 pod red. T. Mikulskiego, K. Budzyka i S. Pigonia, Wrocław 1956, s. 193-194.
3. J. Kamionka–Straszakowa, Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki, Wrocław 1992, s. 92.
4. M. Kawczyński, Konrad z "Dziadów" w poezji francuskiej, "Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza", 1898, s. 217-241.
5. Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, [tłum.], oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1971, s. 593-595.
6. C. Latreille, Un ami de Victor de Laprade. Le poe`te polonaise Constantin Gaszynski, Paris 1918, s. 23.
7. J. Lyszczyna, Konstantego Gaszyńskiego listy z Prowansji, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 171-179.
8. J. Lyszczyna, Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konsantego Gaszyńskiego, Katowice 2000, s. 22.
9. D. Łysakowska, Konstanty Gaszyński - pisarz francuski, "Miesięcznik Literacki" 1984, nr 7, s. 67-69.
10. Z. Markiewicz, Dookoła francuskiego przekładu "Anhellego", w: Spotkania polsko-francuskie, Kraków 1975, s. 148-156.
11. Z. Markiewicz, Zapomniany entuzjasta naszych romantyków, "Wiadomości" Londyn, 1959, nr 18, s. 2.
12. G. Sand, Essai sur le drame fantastique. Goethe. Byron. Mickiewicz, "Revue des Deux Mondes", 1 XII 1839, s. 593-645.
13. L. Siemieński, Konstanty Gaszyński, "Przegląd Polski", 1866/67, t. 3, z. 8, s. 280-322.
14. M. Straszewska, Z dziejów polsko-francuskich związków literackich, "Przegląd Humanistyczny" 1969, nr 2, s. 1-24.
15. M. Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji. 1831-1840, Warszawa 1970, s. 295-298.
16. Z. Sudolski, Krasiński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, s. 555-556.
17. Z. Sudolski, "Psalm Miłośc"i i galicyjska polemika z Zygmuntem Krasińskim, w: Tropem detektywa. Studia - materiały - sylwetki, t. I, Warszawa 2009, s. 362.
18. Z. Sudolski, Wstęp do: Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, Warszawa 1971, s. 11.
19. A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997, s. 194.
20. F. Ziejka, Konstanty Gaszyński - pisarz prowansalski, "Ruch Literacki" 1986, z. 1, s. 23-37.
21. F. Ziejka, Konstanty Gaszyński w Aix-en-Provence. Pierwsze lata pobytu: 1833–1838, w: Studia polsko-prowansalskie, Wrocław 1977, s. 7-46.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

303

End page:

317

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund