Object structure

Title:

Podmiot falliczny – niemożliwe pragnienie obecności i przymus powtarzania

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2012)

Creator:

Marzec, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

universal subject ; repetition ; metaphysics of presence

References:

1. G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz: archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 128-131. ; 2. M. Bakke, Ciało otwarte: filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2000. ; 3. J. Baudrillard, Duch terroryzmu: requiem dla Twin Towers, przeł. R. Lis, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005. ; 4. J. Baudrillard, O uwodzeniu, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005. ; 5. J. Baudrillard, O uwodzeniu, Warszawa 2005. ; 6. J. Baudrillard, The mirror of production, trans. M. Poster, Telos Press, New York 1975. ; 7. J. Baudrillard, Zbrodnia doskonała, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 7. ; 8. B. Bettelheim, Rany symboliczne: rytuały inicjacji i zazdrość męska, przeł. D. Danek, Czytelnik, Warszawa 1989, s. 81. ; 9. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Efka, Kraków 2006, s. 55-80. ; 10. R. Braidotti, Podmioty nomadyczne: ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, przeł. A. Derra, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 241. ; 11. J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1997. ; 12. J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1999. ; 13. J. Derrida, Ousia i gramme, w: tegoż Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, KR, Warszawa 2002, s. 61. ; 14. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewicz, S. Swieżawski, I. Dąbska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001. ; 15. R. Descartes, Zasady filozofii, przeł. I. Dąbska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001. ; 16. G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008. ; 17. P. Dybel, Zagadka drugiej płci: spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Universitas, Kraków 2006. ; 18. S. Freud, Pisma psychologiczne, w: tegoż Dzieła, t. 3, przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 1997, s. 233-262. ; 19. S. Freud, Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 2005.` ; 20. G.W.F. Hegel, Nauka logiki, t. 1, przeł. A. Landman, PWN, Warszawa1968, s. 93. ; 21. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 163. ; 22. M. Heidegger, Czym jest metafizyka, w: tegoż Znaki drogi, przeł. S. Blandzi, Fundacja Aletheia, Warszawa 1995. ; 23. A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 68-86. ; 24. A. Kępiński, Schizofrenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 12-14. ; 25. J. Lacan, Tuché i automaton, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2006, s. 30-41. ; 26. A. Leśniak, Obraz płynny: Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Universitas, Kraków 2010, s. 35-36. ; 27. T. McGowan, Realne spojrzenie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 150-202. ; 28. Mit, człowiek, literatura: praca zbiorowa, red. S. Stabryła, PWN, Warszawa 1992, s. 43. ; 29. Platon, Timajos, Kritias albo Atlantyk, przekł. i wstęp P. Siwek, PWN, Warszawa 1986. ; 30. T. Pynchon, Entropia, w: Gabinet luster. Krótka proza amerykańska 1961-1977, wybór, wstęp i noty biogr. o aut. Z. Lewicki, przeł. E. Budrewicz, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 356-375. ; 31. J.P. Sartre Mdłości, przekł. i wstęp J. Trznadel, PIW, Warszawa 1974, s. 187. ; 32. Śnione filmy Piotra Dumały, red. J. Armata, Ha!art, Kraków 2009. ; 33. P. Virilio, Aesthetics of disappearance, trans. P. Beitchman, Semiotext(e), New York 1991, s. 9-15. ; 34. P. Virilio, Wypadek pierworodny, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, s. 12-13. ; 35. P. Virilio, Wypadek pierworodny, s. 67-68 oraz V. Klinkenborg Znikająca noc, „National Geographic” 2008 nr 11. ; 36. O. Weininger, Płeć i charakter, przeł. O. Ortwin, wstęp G. Kunigiel, posł. J. Prokopiuk, Sagittarius, Warszawa 1994. ; 37. S. Žižek, Patrząc z ukosa: do Lacana przez kulturę popularną, przeł. J. Margański, KR, Warszawa 2003, s. 13-21.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

140

End page:

162

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: