Object structure

Title:

Pogrzeby, których nie było. O rytuałach niemożliwych (w literaturze poholokaustowej)

Subtitle:

Napis, Seria XVI (2010)

Creator:

Karolak, Sylwia

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Jews ; funeral ; literature

References:

1. Auschwitz-Birkenau - Miejsce Pamięci i Muzeum, www.pl.auschwitz.org.pl (stan z 4 czerwca 2010).
2. T. Bednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta. Warszawskie getto i ludzie (1939-1945 i dalej), Warszawa 1995, s. 31.
3. C. A. Corr, C. M. Nabe, D. M. Corr, Death and Dying, Life and Living, Belmont 2009, s. 292 i nast.
4. A. Czerniaków, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, oprac. M. Fuks, przedm. C. Madajczyk, Warszawa 1983, s. 166.
5. P. De Man, Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. M. B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" R. 76: 1986, z. 2, s. 315.
6. B. Engelking, Holocaust and Memory, ed. by G. S. Paulsson, New York 2001, s. 122.
7. H. Grynberg, Kadisz, Kraków 1987, s. 20.
8. H. Grynberg, J. Kostański, Szmuglerzy, Warszawa 2001, s. 28–29.
9. M. Kerrigan, Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytności do czasów współczesnych, tłum. S. Klimkiewicz, Warszawa 2009, s. 203-205.
10. W. Kopaliński, hasło: Rytuał, w: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000, s. 441.
11. W. Kuć, Dziecko w judaizmie, w: Antropologia religii. Wybór esejów, red. A. Sołtysiak, wyb. i wst. M. S. Ziółkowski, t. 2, Warszawa 2001, s. 70.
12. E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 - styczeń 1943, wst. i red. A. Eisenbach, tłum. A. Rutkowski, Warszawa 1983, s. 245.
13. Tu i dalej o skardze por. K. Wyrwas, Skarga jako gatunek mowy, Katowice 2002, s. 27 i nast.
14. M. i U. Tworuschka, Judaizm, tłum. K. Malik, Warszawa 2009, s. 45-49.
15. S. P. de Vries, Obrzędy i symbole Żydów, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 2006, s. 343-405.
16. E. Wiesel, Noc, tłum. E. Horodyska, Oświęcim 2006, s. 5.
17. E. Wiesel, Śmierć ojca, w: E. Wiesel, Pieśń umarłych. Opowiadania, tłum. M. Tomicka, Wrocław 1991, s. 15-20.
18. B. Wojdowski, Chleb rzucony umarłym, Wrocław 2005, s. 106-107 i 130.
19. S. Žižek, Patrząc z ukosa. Do Lacanaprzez kulturę popularną, tłum. J. Margański, Warszawa 2003, s. 42.

Relation:

Napis

Volume:

16

Start page:

211

End page:

223

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund