Object structure

Title:

Użytkownik, nadawca i odbiorca w Web 2.0. Uwagi o różnych sposobach odnoszenia się do literatury w serwisie Twitter

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2012)

Creator:

Kaźmierczak, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Twitter ; sociology of literature ; reading

References:

1. M. Bakardjieva, Virtual Togetherness: An Everyday-life Perspective, „Media, Culture & Society” 2003 vol. 25, s. 306.
2. Biosfera: Wielka Trójka, czyli Schulz, Witkacy i Gombrowicz: Opowiada Jan Gondowicz. Słucha Karolina Głowacka, http://bit.ly/QFyxQL [mp3], [dostęp 01.10.2012].
3. D.J. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding New Media, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2002.
4. S. Brier, Cybersemiotics: A New Foundation for Transdisciplinary Theory of Information, Cognition, Meaning, Communication and Consciousness, „Signs” 2011 vol. 5, s. 93.
5. T. Dobrzyńska, Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1994, s. 136.
6. A.J.A.M. van Deursen, J.A.G.M. van Dijk, O. Peters, Rethinking Internet Skills: The Contribution of Gender, Age, Education, Internet Experience, and Hours Online to Medium – and Content-related Internet Skills, „Poetics” 2011 no 39, s. 125-126.
7. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, przeł. A. Grzeliński, przekł. przejrzał A. Szahaj, w: tegoż Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp do pol. wydania R. Rorty, przedm. A. Szahaj, Universitas, Kraków 2002, s. 81.
8. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989.
9. M. Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 25-25.
10. Ł. Jeżyka, O remediacji i literaturze. Wstępne rozpoznania, w: „Kres logocentryzmu” i jego kulturowe konsekwencje, red. E. Winiecka, M. Larek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 291-292.
11. W. Kalaga, Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Universitas, Kraków 2001, s. 230 i nast.
12. A. Karpowicz, Gatunki logowizualne. Od krytyki języka do krytyki społecznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011 z. 2, s. 410.
13. A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 11-12.
14. Z. Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 25 i nast.
15. P. Levinson, Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 208.
16. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Universitas, Kraków 2000, s. 59.
17. P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Rabid, Kraków 2002, s. 99-127.
18. D.P. Terry, Global Co-incidence: „Ontos” Poetics of the Worldwide, „Text and Performance Quarterly” 2010 no 4, s. 336.
19. D.J. Watts, Six Degrees. The Science of a Connected Age, Norton, New York 2003, s. 35.
20. E. Winiecka, Pismo obrazów. Wizualność i dyskursywność literatury w nowych mediach, w: „Kres logocentryzmu” i jego kulturowe konsekwencje, red. E. Winiecka, M. Larek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 275-290.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

270

End page:

286

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund