Object structure

Title:

"O niepłodności w stanach małżeńskich" - czyli jak XVII-wieczny kalendarzysta-lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Krzysztofik, Małgorzata

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

literature ; taboo ; infertility

References:

1. P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997. ; 2. J.-J. Courtine, C. Haroche, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku, tłum. T. Swoboda, Gdańsk 2007, s. 7. ; 3. Hasło: Dusza, w: Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. 4, Lublin 1983, s. 378-385. ; 4. Hasło: Stanisław Słowakowic, oprac. Z. Noga, w: Polski słownik biograficzny, t. 39, Warszawa-Kraków, 1999-2000, s. 74-75. ; 5. Hemerologeion abo nowy i stary lubo ruski kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, z wyborem czasów i aspektami na Rok Pański MDCXCIX, który jest przybyszowy, po przestępnym trzeci, przez M. Wojciecha Wolskiego, filozofijej doktora, astrologijej w Wielkim Kolegium sławnej Akademijej Krakowskiej profesora, z pilnością wyrachowany i do druku podany, w Krakowie, w Drukarni Akademickiej, k. E3 r. ; 6. Hemerologeion abo polski i ruski kalendarz świąt rocznych i obrotów niebieskich z wyborem czasów i aspektami na Rok Pański 1697, po przybyszu i przestępnym pierwszy, przez M. Tomasza Ormińskiego, medycyny doktora i tejże w Akademii Zamojskiej profesora, wyrachowany, w Drukarni Akademii Zamojskiej, k. D3 r. ; 7. Jan Paweł II, Evangelium vitae, Warszawa 2006, s. 100-101. ; 8. W. Kochowski, Utwory poetyckie: wybór, oprac. M. Eustachiewicz, Wrocław 1991 (BN I 92), s. 417. ; 9. Kronika medycyny, red. M. Michalik, Warszawa 1994, s. 308. ; 10. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII w., Łódź 1975, s. 129. ; 11. Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVIII w., Łódź 1972, s. 60. ; 12. J. A. Morsztyn, Na niepłodnego, w: J. A. Morsztyn, Wybór poezji, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1949, s. 217. ; 13. Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, gospodarzom dla siania i szczepienia, chorym dla poratowania zdrowia, zdrowym dla traktowania spraw poważnych, myśliwym dla szczwania źwierza wielce służący, na Rok Pański MDCLXXXVI, po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtóry, przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i medycyny w Akad. Krakowskiej doktora z pilnością wyrachowany, w Krakowie, w Druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, k. A3 r. ; 14. Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich z wyborem czasów i z aspektami na Rok Pański MDCLXXXVIII, który jest przestępny i przybyszowy, przez M. Wojciecha Wolskiego, w przesławnej Akademijej Krakowskiej nauk wyzwolonych i filozofijej doktora i profesora, kolegę mniejszego, z pilnością wyrachowany i do druku podany, w Krakowie, w Drukarni Wojciecha Goreckiego, J.K.M. Typogr. ; 15. R. Ocieczek, O cenzorach staropolskich uwag kilka, w: Wśród sławetnych, nobilitowanych i szlachetnie urodzonych, Katowice 2003, s. 157-167. ; 16. R. Ocieczek, Aprobaty cenzorskie w dawnych książkach, w: R. Ocieczek, Studia o dawnej książce, Katowice 2002, s. 157-173. ; 17. J. Ch. Pasek, Pamiętniki, oprac. W. Czapliński, Wrocław 1968 (BN I 62), s. 406-407. ; 18. Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, L. Ryken, T. Longman III, tłum. Z. Kościuk, red. ks. W. Chrostowski, Warszawa 2004, s. 584-585. ; 19. E. Waszyński, Historia położnictwa i ginekologii w Polsce, Wrocław 2000, s. 46.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

33

End page:

45

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: