Object structure

Title:

"Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące…" - osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego. Próba wyzwolenia czy tradycja?

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Roćko, Agata

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Zatorski, Aleksander, Paweł (1722-1752) ; marriage ; Polish literature - 18 c. ; guidebooks

References:

1. P. Badyna, Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 1773), Warszawa 2004, s. 85-86.
2. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", oprac. E. Aleksandrowska z zesp., t. 6, cz. 1, Warszawa 1970, s. 537-538.
3. M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994.
4. A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 1, Warszawa 1921, s. 372.
5. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI - XVIII, t. 1-2, wst. J. Tazbir, Warszawa 1994.
6. J. Casa, Nowy Galateusz czyli Ustawy obyczajności i przystojności, jaka się zachowywać zwykła między ludźmi zacnie urodzonymi, Warszawa 1769.
7. J. J. de Chétardie, Instrukcje dla młodych panów przez Jegomości pana de la Chetardie kawalera w wojsku i na dworze królewskim we Francji dobrze zasłużonego opisane a tu krótko zebrane, w którym młody pan pyta i odbiera odpowiedzi [Lwów 1747?].
8. H. Dziechcińska, Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci, Warszawa 2003, s. 100.
9. M. Jaśkiewicz, Polityk chrześcijański albo przestrogi i uwagi chrześcijańsko-polityczne wszelkiemu stanowi służące, Warszawa 1757.
10. M. Klimowicz, Materiały do biografii Aleksandra Pawła Zatorskiego, w: "Archiwum Literackie" t. 5: Miscellanea z doby oświecenia, Wrocław 1960, s. 1-18.
11. M. Klimowicz, Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej XVIII wieku, "Pamiętnik Literacki" 1958, z. 4, s. 389-431.
12. M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998, s. 45.
13. M. Klimowicz, Przydatek do "Uwag zupełnemu stanowiących się wstępujących w związki małżeńskie szczęściu służących", Wrocław 1746.
14. Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej, Warszawa 1993.
15. A. Naruszewicz, Zabawa moja, w: "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło". Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1981, s. 74.
16. S. Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004, s. 224.
17. G. Zając, Fabuła powieści polskiego oświecenia, Kraków 2002, s. 12.
18. A. P. Zatorski, Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące przez pewnego Podgórzanina…, powszechnej Ich Mciów Kawalerów polskich (stanu mianowicie rycerskiego) ciekawości i honorowi poświęcone. Część I. Powszechne naprzód nauki, po tym szczególne, ile do samej kawalera osoby należeć może, przestrogi i refleksje zawierająca, Wrocław 1768.
19. A. P. Zatorski, Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące przez pewnego Podgórzanina…, powszechnej Ich Mciów Kawalerów polskich (stanu mianowicie rycerskiego) ciekawości i honorowi poświęcone. Część II. Jak się kawaler ma zacząć o czyją starać przyjaźń, jak sobie serce damy zniewolić, jak się przy skutku intencji swoich utrzymać, do refleksji podająca, własnym nakładem Autora, Wrocław 1769.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

47

End page:

59

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund