Object structure

Title:

"Te rzeczy…" - przejawy autocenzury w prezentowaniu treści erotycznych (na przykładzie prozy czasów saskich)

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Maciejewska, Iwona

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

self-censorship ; eroticism ; Polish literature - 18 c.

References:

1. P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997.
2. P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich, Wrocław 1969, s. 226.
3. P. Buchwald-Pelcowa, Wstęp do: K. L. Pöllnitz, Ogień pałającej miłości w śmiertelnym zagrzebiony popiele albo ciekawa introspekcyja w życie Augusta II niegdy króla polskiego etc. przedtem francuskim, niemieckim a teraz polskiej ręki krzesiwem wzniecony, Warszawa 1973, s. 19.
4. E. Drużbacka, Skargi kilku dam wspólnej kompanii będących, dla jakich racji z mężami swojemi żyć nie chcą, w: E. Drużbacka, Wiersze wybrane, wst. i oprac. K. Stasiewicz, Warszawa 2003, s. 92-95.
5. H. Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu, Bydgoszcz 1999, s. 123.
6. Historia Ormunda królewicza numidyjskiego z Libeiną cesarzówną jerozolimską z pięknymi i ciekawymi awanturami…, rękopis Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 2489/I, k. 47-48.
7. M. Kaczor, Tabu a estetyka językowa, "Język Polski" 2003, z. 1, s. 46.
8. Kolloander wierny Leonildzie przyjaźni dotrzymujący, Kraków 1762, cz. I, s. 71.
9. Z. Kuchowicz, Miłość staropolska. Wzory - uczuciowość - obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku, Łódź 1982, s. 412.
10. M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, oprac. i wst. B. Królikowski, koment. Z. Zielińska, t. 1: 1714-1757, t. 2: 1758-1764, Warszawa 1986.
11. L. Marinelli, O rękopiśmiennym i anonimowym charakterze poezji polskiego baroku. Cenzura jako hipoteza konieczna, w: Staropolska kultura rękopisu, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1990, s. 43-66.
12. J. Miszalska, "Kolloander wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu, Kraków 2003, s. 63 - 65, 92 - 93.
13. K. Obremski, "Ma Eufrozyna coś osobliwego". Poetyka toruńskiej zagadki weselnej przełomu XVII i XVIII w., "Barok" 2008, półrocznik XV, nr 1 (29), s. 175-178.
14. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1721), wyd. i przyp. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, s. 64.
15. B. Radziwiłłowa, Historia wielkiej potrzebująca refleksyjej o pięknej królewnie cyprskiej Diannei [1734], rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. Akc. 7182, k. 139.
16. S. Roszak, Dwór warszawski a dwory prowincji: między konfrontacją a potrzebą adaptacji, w: Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturotwórcze, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005, s. 11.
17. J. K. Rubinkowski, Awantura albo historyja światowe rewolucje i niestatecznego alternatę szczęścia zamykająca… [Historia o Chryzeidzie i Arymancie], [Toruń] 1741, s. 28.
18. R. S. z Rusieckich Pilsztynowa, Proceder podróży i życia mego awantur, wst. R. Pollak, oprac. M. Pełczyński, Warszawa 1957, s. 35.
19. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964, s. 99.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

61

End page:

72

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund