Object structure

Title:

Jak więźniowie Nikołaja Repnina radzili sobie z cenzurą podczas pobytu w niewoli kałuskiej?

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Maksimowicz, Krystyna

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Repnin, Nikołaj (1734-1801) ; Rzewuski, Seweryn (1743-1811) ; prison ; letters

References:

1. Z. Anusik i A. Stroynowski, Rzewuski Stanisław Ferdynand, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 34, Wrocław 1992, s. 160. ; 2. J. Harris, Dziennik pobytu w Polsce: 1767, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. i wst. W. Zawadzki, t. 1, Warszawa 1963, s. 294. ; 3. K. Maksimowicz, Seweryn Rzewuski w Rosji w świetle swej poezji, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Prace Historycznoliterackie", nr 8-9: Studia nad Oświeceniem, Gdańsk 1985, s. 43-47. ; 4. K. Maksimowicz, Wokół ceremonii ślubnej Stanisława Ferdynanda Rzewuskiego z Katarzyną Karoliną Radziwiłłówną na zamku nieświeskim, w: Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace, red. K. Krawiec - Złotkowska, Słupsk 2008, s. 172-181. ; 5. Relacja Heynego z 30 stycznia [1765]; przekład XIX-wieczny w rękopisie Biblioteki Polskiej w Paryżu, sygn. 66, s. 132-133. ; 6. K. Rudnicki, Biskup Kajetan Sołtyk 1715-1788, Kraków - Warszawa 1906, s. 186. ; 7. S. Rzewuski do M. Paca, autograf w Bibliotece PAU-PAN w K rakowie, sygn. 1091, k. 118. ; 8. S. Rzewuski do J. Rzewuskiego, starosty drohobyckiego, autograf w Bibliotece PAU-PAN w Krakowie, sygn. 1091, k. 114 i116. ; 9. W. Szczygielski, Pac Michał Jan, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, s. 729. ; 10. J. J. Załuski, Przypadki niektóre JWJMCi księdza biskupa, które mu się w niewoli moskiewskiej półszostaletniej trafiły r. 1767-1773 wierszem od niego podróżnym w Regnowie opisane, wyd. J. E. Minasowicz, [Warszawa] 1773, s. 38.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

73

End page:

80

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: