Object structure

Title:

O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Kaliszewski, Wojciech

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Polish literature - 18 c. ; libertine ; censorship

References:

1. I. Homola, Walka o wolność druku w publicystyce polskiej drugiej połowy XVIII wieku, "Przegląd Historyczny", 1960, nr 1.
2. R. Kaleta, Na przedpolu "Monachomachii". Rozważania na temat autorstwa i genezy "Daniela Kalwińskiego", w: R. Kaleta, Oświeceni i sentymentalni…, otudia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971, s. 78-124.
3. R. Kaleta, Stanisława Trembeckiego "Oda nie do druku", w: R.Kaleta, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971, s. 125.
4. W. Konopczyński, Wolność druku w Polsce za Stanisława Augusta, "Sprawozdania zczynności PAU", 1951, nr 4.
5. E. Rabowicz, Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł, Wrocław 1965, s. 219-223.
6. L. Siemieński, Portrety literackie, t. 3, Poznań 1868, s. 78-83.
7. J. Snopek, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986.
8. J. S. Spink, Libertynizm francuski od Gassendiegodo Voltaire’a, tłum. A. Neuman, Warszawa 1974.
9. S. Tomkowicz, Z wieku Stanisława Augusta, t. 2, Kraków 1882, s. 111.
10. S. Trembecki, Pisma wszystkie. Wydanie krytyczne, oprac. J. Kott, t. 1, Warszawa 1953, s. 125-131.
11. S. Trembecki, Poezyje, t. 2, wyd. trzecie powiększone z dodaniem objaśnień do Zofiówki, Wilno 1822, s. 223.
12. B. Wolska, Pan i pies - król i poeta. O "wierszach w materiach politycznych" Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798, "Napis", seria 6: 2000, s. 88-91.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

81

End page:

87

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund