Object structure

Title:

Jakobiński ruch wolnościowy w Polsce pod presją państw zaborczych w poezji lat 1789 - 1794

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Has, Aurelia

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Jakobins ; literature - 18 c. ; censorship

References:

1. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. 4-6: Oświecenie, oprac. E. Aleksandrowska i zesp., Warszawa 1966-1972.
2. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. 6/1, Warszawa 1970, s. 258.
3. R. Kaleta, Poezja antytargowicka i jakobińska, "Pamiętnik Literacki" R. 41: 1950, z. 3-4 i odb., s. 945.
4. H. Kocój, Francja a upadek Polski. Polskie rachuby na pomoc Francji w czasie Sejmu Czteroletniego i Insurekcji Kościuszkowskiej, Kraków 1976, s. 124.
5. B. Leśnodorski, Polscy jakobini. Karta z dziejów insurekcji 1794 roku, Warszawa 1960, s. 13.
6. J. Łojek, Jakobinizm, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2002, s. 186.
7. K. Maksimowicz, Rewolucja francuska w poezji politycznej czasu konfederacji targowickiej, w: W stronę Francji… Z problemów literatury i kultury polskiego oświecenia, red. E. Z. Wichrowska, Warszawa 2007, s. 38.
8. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, oprac. J. D ihm, t. 2, Warszawa 1957, s. 307.
9. J. Nowak-Dłużewski, Poezja powstania kościuszkowskiego, Kielce 1946, s. 79-80.
10. Poezja polskiego Oświecenia. Antologia, oprac. J. Kott, Warszawa 1956, s. 387.
11. A. Próchnik, Demokracja kościuszkowska, Warszawa 1946, s. 169.
12. H. Rzadkowska, Stosunek polskiej opinii publicznej do rewolucji francuskiej, Warszawa 1948, s. 105-106.
13. J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, oprac. B. Grochulska, P. U U gniewski, Warszawa 1992, s. 43.
14. W. Smoleński, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, oprac. i wst. A. Wierzbicki, Warszawa, 1979, s. 411-412.
15. W. Szczygielski, Miączyński Kajetan Adam Jan, biogram w: Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław 1975, s. 562-564.
16. Tajna korespondencja z Warszawy 1792-1794 do Ignacego Potockiego. Jan Dembowski i inni, oprac. M. Rymszyna, A. Zahorski, Warszawa 1961, s. 147-148.
17. J. Ch. Toll, Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego w Warszawie. Raporty J. Ch. Tolla do regenta Szwecji księcia Karola Sudermańskiego i kanclerza Fredrika Sparrego (styczeń-sierpień 1794), tłum. i oprac. L. Postén, Warszawa - Kraków 1989, s. 169.
18. Wiersz do Polaków z okazji śmierci Ludwika XVI, rękopis Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie sygn. 2970 II , k. 125-126, jako autorstwa Jasińskiego.
19. Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Gdańsk 2008, s. 256.
20. W. Wiewiórowa, Wstęp w: Postępowa poezja polska schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej 1788-1794, wyb. i oprac. W. Wiewiórowa, Wrocław 1956, s. 39.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

89

End page:

97

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund