Object

Title: "Do mego Cenzora". Stanisława Starzyńskiego potyczki z zoilami

Creator:

Kowalewska, Danuta

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. A. Błaszczyk, Kształtowanie się legendy Kościuszki 1815-1830, w: Kościuszko w kręgu mitologii narodowej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1995, s. 35-37.
2. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 95.
3. F. K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, oprac. S. Pietraszko, Wrocław 1956 (BN I 9), s. 129.
4. R. Kaleta, Miejsce i społeczna funkcja literatów w okresie oświecenia, w: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, seria 1, red. Z. Goliński, Wrocław 1973, s. 7-8.
5. T. Kostkiewiczowa, Tradycja sentymentalna w tradycji epoki romantycznej, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria 3, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1981, s. 50.
6. D. Kowalewska, Poeta wśród "zdarzeń prawdziwych". Puścizna prozatorska Stanisława Doliwy Starzyńskiego, Toruń 2001, s. 11-51.
7. D. Kowalewska, Poetyckie spotkanie z historią. Legenda Naczelnika w "Dumie historycznej o Tadeuszu Kościuszce przed jego śmiercią napisanej Stanisława Doliwy Starzyńskiego", w: Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej, red. R. Sioma, Toruń 2002, s. 17-31.
8. Horacy, List do Pizonów, w: Horacy, Trzy poetyki klasyczne, tłum. T. S inko, Wrocław 1951 (BN II 57), s. 84.
9. Listy Franciszka Wężyka z r. 1828-1831 z archiwum rodzinnego p. Zygmunta Łaszowskiego (jun.), oprac. K. Wojciechowski, "Pamiętnik Literacki", R. 1, 1902, s. 143-144.
10. Listy poety i piosenkarza podolskiego Stanisława Doliwy Starzyńskiego, rps Ossolineum, sygn. 6293/III.
11. Pieśni patriotyczne z czasów rewolucji polskiej 1830, zebrane przez T. Bilińskiego, Lipsk 1833, s. 9.
12. Pisma Stanisława Starzyńskiego, rps Ossolineum, sygn. 2290, t. 1 i 2.
13. W. Pusz, "Nowy Parnas" przedromantycznej Warszawy. Bruno Kiciński i grono jego współpracowników, Wrocław 1979, s. 202, 209.
14. W. Pusz, Stanisław Doliwa Starzyński, w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 3, Warszawa 1996, s. 803.
15. Recenzja Manii, "Kurier Warszawski" 1850, nr 127, s. 270.
16. Z. Sinko, Gotyk i ruiny w wyobraźni literackiej epoki oświecenia (Anglia - Polska), "Przegląd Humanistyczny" 1978, nr 9, s. 42-43.
17. A. A. Starzyński, Sławianin, zeszyt pierwszy nakładem autora, Paryż 1841, s. 8.
18. S. Starzyński, Duma historyczna o Tadeuszu Kościuszce przed jego śmiercią napisana, "Tygodnik Polski i Zagraniczny" 1819, t. II II , nr 21, s. 173-182.
19. S. Starzyński, Dykcjonarzyk ekonomiczny zastosowany do majętności klucza zamiechowskiego oraz rzut oka na stan tej majętności w roku 1823, rps Ossolineum, sygn. 3662, s. LLV.
20. S. Starzyński, Matka rodu Dobratyńskich, Lwów 1850, s. 114.
21. S. Starzyński, Moje wspomnienia, w: Pisma Stanisława Starzyńskiego, rps Ossolineum, sygn. 2290, t. 7, s. 91.
22. S. Starzyński, Podróż do mego grobowca, w: Pisma Stanisława Starzyńskiego, rps Ossolineum, sygn. 2290, t. 6, s. 150.
23. Teatr polski od schyłku XVIII w. do roku 1863 (lata 1773-1830). Dzieje teatru polskiego, red. T. Sivert, t. 2, Warszawa 1993, s. 456.
24. Zbiór poetów polskich XIX w., ułożył i oprac. P. Hertz, ks. 1-3, Warszawa 1959-1962.
25. T. Zieliński, Legenda o złotym runie, wyb. A. Biernacki, Kraków 1972, s. 52.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

111

End page:

123

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54139 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jun 1, 2015

Number of object content hits:

163

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/65844

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information