Object structure

Title:

Romantyczna parabola polityczna w "Królu zamczyska" Seweryna Goszczyńskiego

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Puzio, Katarzyna

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Goszczyński, Seweryn (1801-1876) ; Polish literature - 19 c. ; censorship

References:

1. A. Aleksandrowicz, Figura kamienia w kulturze polskiej przełomu XVIII i XIX wieku, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 31, Wrocław 1991, s. 219. ; 2. A. Aleksandrowicz, Puławski historyzm i preromantyzm (Puławy w latach 1769-1831), w: Puławy dawne i nowe, koordynacja J. Trześniak, Lublin 1987. ; 3. J. Banach, Zygmunta Vogla "Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych… z roku 1806". Początki historyzmu i preromantyzmu w polskiej ilustracji, w: Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy XVIII i XIX wieku, red. J. Białostocki, Warszawa 1967, s. 133. ; 4. A. Bagłajewski, Śmierć Ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początku XIX wieku, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio FF, 1989. ; 5. S. Czarnowski, Dzieła, t. 3, Studia z dziejów kultury celtyckiej. Studia z dziejów religii, Warszawa 1956, s. 222. ; 6. G. Czernicki, Odrzykoń, "Tygodnik Ilustrowany", 1866 nr 362, s. 99-102. ; 7. M. Eliade, Traktat o historii religii, Łódź 1993, s. 261-262. ; 8. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej, w: M. Głowiński, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Prace wybrane, t. 3, Kraków 1998. ; 9. S. Goszczyński, Dzieła zbiorowe, wyd. Z. Wasilewski, t. 3, Lwów [br.], s. 239-240. ; 10. S. Goszczyński, Dzieła zbiorowe, t. 4, Lwów 1911, s. 4. ; 11. S. Goszczyński, Trzy struny. Wiersze z lat 1824-1838, Oddział I, Strasburg 1839, s. 72. ; 12. M. Inglot, Carska cenzura w latach 1831-1850 wobec arcydzieł, "Ze Skarbca Kultury" 1965, z. 17, s. 28. ; 13. M. Inglot, Wstęp, w: S. Goszczyński, Król zamczyska, oprac. M. Inglot, Wrocław 1961 (BN I 50), s. XVIII. ; 14. M. Janion, Artysta romantyczny wobec narodowego "sacrum", w: Sztuka XIX wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. H. Lisińska, Warszawa 1979, s. 18. ; 15. M. Janion, Kuźnia natury, w: M. Janion, Problemy polskiego romantyzmu, seria 2, Wrocław 1974, s. 39-41. ; 16. M. Janion, Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich, w: M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 74. ; 17. M. Janion, Wykład o "Królu zamczyska" Seweryna Goszczyńskiego, "Kresy" 2006, nr 4. ; 18. T. Kostkiewiczowa, Poezja patriotyczna końca XVIII wieku. Główne komponenty leksyki, "Pamiętnik Literacki" 1978, z. 1, s. 134. ; 19. K. Kowalski, Z. Krzak, Tezeusz w labiryncie, Wrocław 1989, s. 80. ; 20. G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1995, s. 12. ; 21. G. Królikiewicz, Wawel w polskiej poezji romantycznej, w: Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, red. W. Bałus, Kraków 1991. ; 22. J. Krzyżanowski, W wieku Reja i Stańczyka. Szkice z dziejów odrodzenia w Polsce, Warszawa 1958. ; 23. A. Martuszewska, Ezopowy język, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991. ; 24. A. Martuszewska, Porozumienie z czytelnikiem (o "ezopowym" języku powieści pozytywistycznej), w: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 208. ; 25. A. Mickiewicz, O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych, w: A. Mickiewicz, Pisma prozą, cz. 2, red. J. Krzyżanowski, oprac. L. Płoszewski, Warszawa 1955. ; 26. M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Łódź 1945, s. 67. ; 27. I. Opacki, "W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995, s. 217. ; 28. Ż. Pauli, Zamek odrzykoński, w: Album na cześć pogorzelców, Wiedeń-Lwów 1844, s. 101–107. ; 29. R. Przybylski, Ogrody romantyków, Kraków 1978, s. 56. ; 30. Romantyczne wędrówki po Galicji, wyb. i oprac. A. Zieliński, Wrocław 1987. ; 31. J. Rosnowska, Goszczyński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1977, s. 333. ; 32. A. Ryszkiewicz, Alegorie i satyry na kilka momentów z historii Polski przełomu XVIII i XIX wieku, w: Ikonografia romantyczna, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977, s. 246. ; 33. L. Siemieński, Zamek Odrzykoń, "Tygodnik Ilustrowany", 1861, nr 82, s. 145-146. ; 34. J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień–Sławińska, Wrocław 1978, s. 21. ; 35. J. Szacki, Tradycja: przegląd problematyki, Warszawa 1971, s. 33. ; 36. K. Ujejski, Wiadomość o zamku odrzykońskim, w: Kalendarz Powszechny Juliusza Wildta, Kraków 1861, s. 42-52. ; 37. F. Wężyk, Okolice Krakowa, Kraków 1820. ; 38. A. Witkowska, Śmierć Polonii, "Teksty" 1979, z. 3. ; 39. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Polityka i romantyczne struktury powieściowe, Lublin 1986, s. 143-147. ; 40. F. Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977, s. 73.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

125

End page:

139

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: