Object structure

Title:

Strategie niedoczytania: Maria Bartusówna

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Tuszyńska, Kamila

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Bartusówna, Maria (1854-1885) ; Polish literature - 19 c. ; self-censorship

References:

1. M. Bartusówna, Dzieła, Wilno 1914, s. 25 i następne. ; 2. M. Bartusówna, Poezje, Lwów 1876, s. 14-26. ; 3. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996, s. 158. ; 4. A. Brodzka, M. Bartusówna, w: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, t. 1, Warszawa 1965, s. 357-372. ; 5. P. Chmielowski, Współcześni poeci polscy, Petersburg 1885, s. 353. ; 6. P. Chmielowski, Zarys historii literatury ostatnich lat szesnastu, Wilno 1881, s. 173. ; 7. P. Chmielowski, Zarys historii literatury polskiej ostatnich lat dwudziestu, Wilno 1886, s. 276-278. ; 8. M. Konopnicka, Maria Bartusówna, "Świt" 1885, nr 81, s. 115. ; 9. A. Kuczyńska, Płeć w trzech wymiarach, w: Kobieta i kultura życia codziennego: wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 20. ; 10. A. E. Odyniec, Korespondencja do Biblioteki Warszawskiej, "Biblioteka Warszawska" 1876, t. 1, s. 130. ; 11. J. Orłowski, Motywy ukraińskie w poezji Marii Bartusówny, http://www.pan–ol.lublin.pl/wydawnictwa/Tzwiaz2/orlowski.pdf (stan z dnia 20.04.2009). ; 12. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 2, Warszawa 1953, s. 206. ; 13. W. Sabowski, Nieznajoma poetka, "Ognisko domowe" 1875, nr 60, s. 477. ; 14. J. Sztachelska, Maria Bartusówna, w: Poetki przełomu XIX i XX wieku, red. J. Zacharska, Białystok 2000, s. 25. ; 15. J. Tomkowski, Samobójcy i marzyciele. O zabijaniu poetów, Kielce 2002, s. 216. ; 16. B. Tryfan, Dylematy emancypacji, Warszawa 1989, s. 68.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

159

End page:

173

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: