Object structure

Title:

Ezop opowiada "Lalkę". O werbalnych i niewerbalnych sposobach komunikacji z czytelnikiem w powieści Bolesława Prusa

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Dziugieł-Łaguna, Magdalena

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław (1847-1912) ; communication ; Polish literature - 19 c.

References:

1. Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna, S. Fita, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1969, s. 380-381.
2. P. Chmielowski, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), w: P. Chmielowski, Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Warszawa 1961, s. 34.
3. S. Chwin, Esther, Gdańsk 1999, s. 228.
4. M. Głowiński, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998, s. 26.
5. M. Głowiński, Wstęp, w: M. Głowiński, Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, Warszawa 1968, s. 5.
6. R. Ingarden, O poznaniu dzieła literackiego, Warszawa 1976, s. 7.
7. W. Klemm, Historia i polityka w "Lalce", "Przegląd Humanistyczny" 1983, nr 9-10, s. 131-135.
8. A. Makowiecki, Czym żyła Warszawa w 1887 roku?, w: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. nauk. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992, s. 41-48.
9. A. Martuszewska, Ezopowy język, hasło w: Słownik literatury XIX wieku, red. J. Bachórz,A Kowalczykowa, Wrocław 1995, s. 250.
10. A. Martuszewska, Porozumienie z czytelnikiem (o "ezopowym" języku powieści pozytywistycznej), w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego, red. J. Z. Jakubowski, J. KulczyckaSaloni, S. Frybes, Łódź, 1964, s. 187.
11. A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia, "Pamiętnik Literacki" r. 77: 1986, z. 2, s. 810.
12. A. Martuszewska, Prawdopodobieństwo i symbol w pozytywistycznych arcydziełach, w: List, nowela, opowiadanie. Analizy i interpretacje, red. T. Budrewicz, H. Bursztyńska, Kraków 2001, s. 33-39.
13. E. Paczoska, Balkony i wnętrza, w: E. Paczoska, "Lalka" czyli rozpad świata, Białystok 1995, s. 57.
14. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 12, Warszawa 1962, s. 33.
15. B. Prus, Lalka. Powieść w dwóch tomach, t. 1, Warszawa 2000, s. 13.
16. B. Prus, Listy, oprac. i koment. K. Tokarzówna, Warszawa 1959, s. 34.
17. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej. Poemat realistyczny w 6-ciu pieśniach, w: B. Prus, Wybór publicystyki, wyb. F. Przyłubski, Warszawa 1957, s. 322-323.
18. B. Prus, Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa, w: H. Markiewicz, "Lalka" Bolesława Prusa, Warszawa 1967, s. 91.
19. F. Ramotowska, Sto lat "cenzury rządowej" pod zaborem rosyjskim (1815-1915) - podstawy normatywne, instrumenty wykonawcze, w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, red. J. Kostecki, A. Brodzka, t. 1, Warszawa 1992, s. 125.
20. S. Skwarczyńska, Z teorii literatury. Cztery rozprawy, Łódź 1947, s. 11.
21. Z. Szweykowski, "Lalka" Bolesława Prusa, Warszawa 1927, s. 229-231.
22. Z. Szweykowski, Nie tylko o Prusie. Szkice, Poznań 1967, s. 251-255.
23. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, wyb., tłum. i oprac. M. Prussak, Warszawa 1994, s. 9.
24. M. Tobera, "Wesołe gazetki". Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914, Łódź 1988, s. 62-63.
25. J. Tomkowski, Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa, "Pamiętnik Literacki" r. 77: 1986, z. 2, s. 27-29.
26. I. Witz, Dwaj bracia, w: I. Witz, Polscy malarze, polskie obrazy, Warszawa 1974, s. 179-181.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

175

End page:

192

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund