Object

Title: "Jaskółka" uwięziona… Gustawa Daniłowskiego kłopoty z cenzurą

Creator:

Legutko, Grażyna

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. D. Adamczyk, Placówki nakładowe grup politycznych w Galicji wobec państwowej cenzury austriackiej i rosyjskiej na przełomie XIX i XX w., w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej, t. 1, Warszawa 1992, s. 313 - 327.
2. Akta cenzury. Fragmenty protokołów Warszawskiego Komitetu Cenzury, wybrała, przełożyła, krótką kroniką cenzury warszawskiej [1815-1915], wiadomością o aktach Warszawskiego Komitetu Cenzury i notami opatrzyła H. Secomska, Warszawa 1966.
3. J. Baudouin de Courtenay, Kaprysy tłumicieli myśli ludzkiej, Kraków 1903.
4. G. Daniłowski, Jaskółka, Kraków [1907], s. 72.
5. G. Daniłowski, Sylwetka społeczeństwa po roku 63-im, w: G. Daniłowski, Fragmenty, Kraków 1914, s. 15-16.
6. Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw Moskovskoj Obłasti, f. 31, op. 5, nr 39, k. 88 v.
7. S. Górski, Z dziejów cenzury, w: F. Hoesick, Ze wspomnień o cenzurze rosyjskiej w Warszawie, Warszawa 1929. Polsce. Szkic historyczny, Warszawa 1906.
9. Jaskółka, "Tygodnik Ilustrowany" 1906, nr 2-52.
10. J. Kostecki, M. Rowicka, Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865-1904. Wykaz publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną, Warszawa 2006, t. 2, s. 405.
11. "Krytyka" 1904, t. 1, z. 1, s. 27-33 i z. 2, s. 115-120.
12. G. Legutko, Sacrum w oczach rewolucjonisty. O "Marii Magdalenie" Gustawa Daniłowskiego, Kielce 2005, s. 83-135.
13. G. Legutko, I. Sadowska, Bojownicy polskiej sprawy. Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsudskiego. Wybór materiałów z lat 1898-1943, Kielce 2007, s. 224-227.
14. List Gustawa Daniłowskiego do Ignacego Chrzanowskiego z 25 lutego 1901 r. - rkps BN 7208 II : Korespondencja Ignacego Chrzanowskiego, t. 2: Litery C-N, k. 15 v.
15. I. Matuszewski, Zniesienie cenzury a literatura piękna, "Tygodnik Ilustrowany" 1906, nr 2, s. 22.
16. M. Prussak, Sztuki o rewolucji w cenzurze warszawskiej, w: Warszawa teatralna, red. L. Kuchtówna, Warszawa 1990, s. 198.
17. F. Ramotowska, Sto lat "cenzury rządowej" pod zaborem rosyjskim (1815-1915) - podstawy normatywne, instrumenty wykonawcze, w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej, t. 1, Warszawa 1992, s. 122-174.
18. F. Ramotowska, Warszawskie Komitety Cenzury w latach 1832-1915, w: Warszawa XIX wieku 1795-1918, z. 2, Warszawa 1971, s. 265-294.
19. P. Szreter, Cenzura rosyjska w Warszawie między powstaniem styczniowym a rewolucją 1905-1907. Strategie działania, w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej, t. 1, Warszawa 1992, s. 250-268.
20. M. Szypowska, Konopnicka jakiej nie znamy, Warszawa 1977, s. 405.
21. M. Tobera, Cenzura prasy w Cesarstwie Rosyjskim na przełomie XIX i XX w., w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej, t. 1, Warszawa 1992, s. 198 i 201.
22. Varsoviensis [W. K osiakiewicz], Prasa warszawska wobec cenzury, "Krytyka" 1904, t. 2, z. 6, s. 430.
23. "Wiestnik Inostrannoj Litieratury" 1906, nr 6-12, 1907, nr 1-3.
24. O. Wiszniewska, Carska cenzura i literatura polska drugiej połowy XIX - początku XX wieku, "Ruch Literacki" 1970, z. 3, s. 203.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

267

End page:

274

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54130 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jun 1, 2015

Number of object content hits:

212

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/65857

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information