Object structure

Title:

O autocenzurze w zbiorze opowiadań "Gdzie jest Siwobrody?" Stanisława Rogali

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Wzorek, Anna

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Rogala, Stanisław (1948-) ; Polish literature - 20-21 c. ; self-censorship

References:

1. B. Allemann, O ironii jako o kategorii literackiej, tłum. M. Dramińska-Joczowa, w: Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002, s. 22.
2. L. M. Bartelski, Polscy pisarze współcześni 1939-1991, Warszawa 1995, s. 349.
3. H. Bereza, Nurt chłopski w prozie, w: H. Bereza, Związki naturalne, Warszawa 1978, s. 11.
4. L. Bugajski, Ucieczki i powroty, "Życie Literackie" 1985, nr 21, s. 10.
5. S. Burkot, Marchołt na parnasie, Warszawa 1980, s. 299.
6. J. Detka, O polskich życiorysach (i nie tylko), "Przemiany" 1989, nr 3, s. 42.
7. J. Detka, Stanisław Rogala, Kielce 1998, s. 32-33.
8. Z. W. Fronczek, Traktat o Siwobrodym, "Goniec Staszowski" 1994, nr 2, s. 5.
9. M. Głowiński, J. Sławiński, A. Okopień–Sławińska, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986, s. 126.
10. Z. Jastrzębski, O pojęciu groteski i niektórych jej aspektach w dramacie polskim doby obecnej, "Dialog" 1966, nr 11, s. 96.
11. L. B. Jennings, Termin "groteska", tłum. m. B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1979, z. 4, s. 305.
12. W. K., Siwobrody jeszcze raz powróci, "Gazeta Kielecka" 1994, nr 91, s. 9.
13. W. Kayser, Próba określenia istoty groteskowości, tłum. R. Handke, "Pamiętnik Literacki" 1979, z. 4, s. 279.
14. S. Kołaczkowski, Ironia Norwida, w: S. Kołaczkowski, Dwa studia, Warszawa 1934, s. 57.
15. P. Kuncewicz, Leksykon polskich pisarzy współczesnych, t. 2, Warszawa 1995, s. 165.
16. S. Melkowski, Autoportrety kieleckich pisarzy, w: Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków, red. J. Pacławski, Kielce 2002, s. 62.
17. S. Rogala, Gdzie jest Siwobrody?, Staszów 1993, s. 6.
18. S. Rogala, Modlitwa o grzech, Warszawa 1978, s. 10-11.
19. S. Rogala, Nieporozumienia, "Przemiany" 1987, nr 6, s. 34-35.
20. S. Rogala, Pałeczka, "Kamena" 1971, nr 22, s. 9.
21. J. Rurawski, Wódko, wódeczko… Motyw alkoholu we współczesnej prozie, Kielce 2001, s. 132.
22. L. Sokół, O pojęciu groteski, "Przegląd Humanistyczny" 1971, nr 3, s. 50.
23. K. Sowiński, Cieszy mnie, ze słowo nadal coś znaczy. Rozmowa z pisarzem Stanisławem Rogalą, "Gazeta Wyborcza" 1997, nr 80.
24. W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granica i poetyka, Warszawa 1992, s. 6.
25. J. Termer, Co może literatura?, "Przemiany" 1984, nr 12, s. 37.
26. Z. Wójcik, Gdzie jest Siwobrody?, "Słowo" 1994, nr 12, s. 8.
27. Z. Wójcik, Ucieczki i powroty, "Związkowiec" 1985, nr 19, s. 21.
28. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. J. Czachowska, A. Szałagan, t. 7, Warszawa 2001, s. 42-45.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

351

End page:

363

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund