Object structure

Title:

Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Domańska, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

methodology ; humanities ; grounded theory

References:

1. D. Barash, N.R. Barash, Madame Bovary’s Ovaries. A Darwinian Look at Literature, Delacorte Press, New York 2005.
2. G. Barney, G. Glaser, A.L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, przeł. M. Gorzko, Nomos, Kraków 2009.
3. K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, przeł. B. Komorowska, PWN, Warszawa 2009.
4. A. Chmielewski, Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, Wydawnictwo UWR, Wrocław 1997.
5. S. Emmenegger, A. Tschentscher, Taking Nature’s Rights Seriously. The Long Way to Biocentrism in Environmental Law, „Georgetown International Environmental Law Review” 1994 vol. 4 no 3.
6. M. Foucault, Prisons et asiles dans le mécanisme du pouvoir, w: tegoż Dits et écrits, vol. 2, Gallimard, Paris 1994, s. 521-525.
7. I. Gough, G. Runciman, R. Mace, G. Hodgson, M. Rustin, Darwinian Evolutionary Theory and the Social Sciences, „Twenty-First Century Society” 2008 vol. 3 no 1.
8. Intelektualiści a władza. Rozmowa między Michelem Foucault a Gilles Deleuze’em, przeł. S. Magala „Miesięcznik Literacki” 1985 nr 10-11, s. 175.
9. K. Jodkowski, Kontemplatywny vs. performancyjny model wiedzy a Feyerabendowska krytyka nauki (miejsce nauki w hierarchii wartości różnych tradycji i form życia), „Studia Filozoficzne” 1989 nr 10, s. 102.
10. K. Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm. Realizm. Racjonalność. Relatywizm, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
11. P. Joyce, What Is the Social In Social History?, „Past and Present” 2010 vol. 206 no 1, s. 216.
12. U. Kelle, Different Approaches in Grounded Theory, w: The Sage Handbook of Grounded Theory, ed. by A. Bryant and K. Charmaz, Sage, Los Angeles (etc.) 2007, s. 197.
13. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
14. M. Kurkowska-Budzan, Antykoministyczne podziemie zbrojne na Bialostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości, WUJ, Kraków 2009.
15. B. Latour, Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, przeł. A. Czarnacka, Krytyka Polityczna, Warszawa 2009.
16. G. Munévar, Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, Hackett Publishing Company, Indianapolis 1981.
17. Muzułman: świadectwo i figura, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliński i E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, Poznań 2009.
18. A. Pickering, After Representation. Science Studies in the Performative Idiom, „PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association” 1994 t. 2 (Symposia and Invited Papers), s. 418.
19. A. Pickering, The Mangle of Practice. Agency and Emergence in the Sociology of Science, „The American Journal of Sociology, November 1999 vol. 99 no 3, s. 561.
20. P.J. Richerson, R. Boyd, Not By Genes Alone. How Culture Transformed Human Evolution, University of Chicago Press, Chicago 2005; J. Carroll Literary Darwinism. Evolution, Human Nature, and Literature, Routledge, New York 2004.
21. D. Silverman, Wybór przypadku, w: tegoż Prowadzenie badań jakościowych, przeł. J. Ostrowska, PWN, Warszawa 2009.
22. J. Skuratowicz, T.J. Żuchowski, Rozważania wokół pierwszego przykazania, „Artium Questiones” 2009 nr XX, s. 229.
23. R.E. Stake, Jakościowe studium przypadku, przeł. M. Sałkowska, w: Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. naukowa wyd. pol. K. Podemski, t. 1, PWN, Warszawa 2009.
24. The New Evolutionary Social Science. Human Nature, Social Behavior, and Social Change, ed. by H.-J. Niedenzu, T. Meleghy, P. Meyer, Paradigm Publishers, Boulder 2008.
25. E.O. Wilson, Konsiliencja: jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Zysk i S-ka, Poznań 2002 (rozdz. 9: Nauki społeczne).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

45

End page:

55

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund