Object structure

Title:

Wszystko i nic

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Głowacka, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

literatura ; filozofia ; Derrida, Jacques

References:

1. G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i œwiadek, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008.
2. G. Agamben, The Open. Man and Animal, Stanford University Press, Stanford, California 2004.
3. J. Derrida, Before the Law, w: Acts of Literature, ed. by D. Attridge, Routledge, New York 1992, s. 181-220.
4. G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008.
5. J. Derrida, A Letter to a Japanese Friend, w: A Derrida Reader. Between the Blinds, red. P. Kamuf, Columbia University Press, New York 1991.
6. L. Irigaray, Ethique de la différence sexuelle, Éditions de Minuit, Paris 1984.
7. Selected Poems and Prose of Paul Celan, trans. by J. Felstiner, W.W. Norton, New York, London 2001, s. 408.
8. P. Sloterdijk, La Domestication de l’ˆtre. Pour un éclaicissement de la clairière, Éditions Milles et une Nuit, Paris 2000.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

61

End page:

66

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego