Object structure

Title:

Pomiędzy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Grochowski, Grzegorz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

literary studies ; interdisciplinary approach ; methodology

References:

1. Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. A. Horolets, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. ; 2. D. Attridge, Zdarzenie literackie, w: Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Universitas, Kraków 2007; E. Fischer-Lichte Estetyka performatywności, przeł. ; 3. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008. ; 4. P. Bourdieu, Reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2007. ; 5. A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Universitas, Kraków 2006, s. 161. ; 6. J. Butler, Zapis na ciele, performatywna wywrotowość, w: Antropologia widowisk, red. W. Dudzik, L. Kolankiewicz, UW, Warszawa 2006. ; 7. S. Callewaert, Bourdieu, Critic of Foucault, „Theory, Culture & Society” 2006 vol. 23 nr 6. ; 8. C. Cronin, Bourdieu and Foucault on Power and Modernity, „Philosophy & Social Criticism” 1996 vol. 22 nr 6. ; 9. J. Culler, Język performatywny, w: Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998. ; 10. Dialog czy monolog. O metodologii badań literackich. Rozmowa z Włodzimierzem Boleckim, rozm. Ż. Nalewajk, „Tekstualia” 2008 nr 4. ; 11. E. Domańska, O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk i B. Karwowska, Elipsa, Warszawa 2008. ; 12. E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007 nr 5. ; 13. M. Foucault Archeologia wiedzy, przeł. M. Siemek, PIW, Warszawa 1977, s. 242. ; 14. M. Głowiński, Ekspresja i empatia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997. ; 15. W. Gombrowicz, Pornografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1987, s. 95. ; 16. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 39. ; 17. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków, s. 289. ; 18. D. Howarth, Dyskurs, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 101. ; 19. W. Iser, Zmienne funkcje literatury, przeł. A. Sierszulska, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2004, s. 365. ; 20. H. Konicka, Wyznaczniki literackości w perspektywie pragmatycznej, „Teksty Drugie” 2009 nr 3, s. 192-193. ; 21. D. Maingueneau, Dyskurs literacki jako dyskurs konstytuujący, przeł. H. Konicka, „Teksty Drugie” 2009 nr 4. ; 22. P. Markowski, Anty-Hermes, posł. do: M. Foucault Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane, wyb. i oprac. T. Komendant, przeł. B. Banasiak [et al.], Aletheia, Warszawa 1999. ; 23. A. Nasiłowska, Dyskurs krytyczny Artura Sandauera, w: Sporne postaci literatury współczesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-Wald i T. Żukowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2003. ; 24. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, wyd. 2, Universitas, Kraków 1998, s. 38. ; 25. J. Sławiński, Bez przydziału (VIII), „Teksty Drugie” 2003 nr 2/3, s. 183. ; 26. Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998. ; 27. B. Witosz, Tekst a/i dyskurs w perspektywie polskiej tradycji badań nad tekstem, w: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała, Oficyna Atut, Wrocław 2009.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

70

End page:

83

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: