Object structure

Title:

Wstęp

Subtitle:

Napis, Seria XIV (2008)

Creator:

Bąbel, Agnieszka ; Grabowska-Kuniczuk, Agata

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

polish literature ; mirror ; comic quality ; caricature ; irony

References:

1. K. Chłędowski, Pamiętniki. T. I. Galicja 1843-1880, opr. A. Knot, Wrocław 1951, s. 22.
2. M. Czermińska, Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, w: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 117-118.
3. M. Demalowicz, hasło: Pamiętnikarstwo, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 671.
4. R. Forycki, hasło: Autobiografia, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 50-51.
5. H. Golejowski, Pamiętnik, opr. I. Homola, B. Łopuszański, J. Skowrońska, Kraków 1971, t. 1, s. 134.
6. A. Grzymała-Siedlecki, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków 1961, s. 221.
7. S. Kieniewicz, Przedmowa wydawcy, w: T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia, Warszawa 1979, t. 1, s. 6.
8. M. z Mohrów Kietlińska, Wspomnienia, opr. I. Homola-Skąpska, Kraków 1986, s. 252.
9. R. Lubas-Bartoszyńska, Autentyk i anegdota, w: R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993, s. 150-151.
10. R. Lubas-Bartoszyriska, Style wypowiedzi pamiętnikarskiej, Kraków 1983, s. 11.
11. F. A. Nussbaum, Toward Comeptualizing Diary, Studies in Autobiography, ed. byj. Olney, New York 1988, p. 131.
12. A. Okopień-Sławińska, hasło: Żart, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998.
13. J. Sławiński, hasło: Czarny humor, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998.
14. Z. z Fredrów Szeptycka, Wspomnienia z lat ubiegłych, opr. B. Zakrzewski, Wrocław 1967, s. 262-263.
15. A. z Tańskich Tarczewska, Historia mego życia. Wspomnienia warszawianki, opr. i wst. I. Kaniowska-Lewańska, Wrocław 1967, s. 217.
16. J. Trzynadlowski, List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej, w: J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Wrocław 1977, s. 91.
17. J. Trzynadlowski, Dowcip, żart, anegdota, facecja w: J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Wrocław 1977, s. 107-108.
18. Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. S. Estreicher, Kraków 1909, t. 1, s. 24.
19. M. Żmigrodzka, hasło: Ironia romantyczna, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 378.

Relation:

Napis

Volume:

14

Start page:

3

End page:

4

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: