Object structure

Title:

Znaczenie czarnego humoru w wierszach nagrobkowych z czasów powstania kościuszkowskiego

Subtitle:

Napis, Seria XIV (2008)

Creator:

Has, Aurelia

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

funeral ; Polish literature - 18 c. ; satire

References:

1. B. de Cache, Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła austriackiego w Warszawie. Listy B. de Cachego do ministra spraw zagranicznych, J. A. Thuguta, w Wiedniu (styczeń—wrzesień 1794 r.), opr. H. Kocój, Warszawa 1985, s. 118.
2. Z. Góralski, Stanisław August w Insurekcji Kościuszkowskiej, Warszawa 1988, s. 189.
3. R. Kaleta, Poezja antytargowicka i jakobińska, "Pamiętnik Literacki" R. 39: 1950, z. 3-4, s. 941-943.
4. R. Kaleta, Polskie potomstwo rewolucyjnej pieśni francuskiej "Ca ira", w: Wiek XVIII. Polska i świat. Księga poświęcona Bogusławowi Leśnodorskiemu, red. nauk. A. Zahorski, Warszawa 1974, s. 424.
5. R. Kaleta, Zarzucone wiersze z ostatnich lat Rzeczypospolitej szlacheckiej 1788-1795, "Ze Skarbca Kultury" 1953, z. 1(4), s. 21-22.
6. J. Kitowicz, Pamiętniki czyli Historia polska, opr. i wst. R Matuszewska, koment. Z. Lewinówna, Warszawa 2005, s. 512-213.
7. B. Leśnodorski, Polscy jakobini. Karta z dziejów insurekcji 1794 roku, Warszawa 1960, s. 401.
8. H. Mościcki, Generał Jasiński i powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1917, s. 351.
9. J. Nadzieja, Generał Józef Zajączek 1752-1826, Warszawa 1975, s. 207.
10. J. Nadzieja, Od jakobina do księcia namiestnika, Katowice 1988, s. 96-97.
11. Nagrobek Zajączkowi generałowi lejtnantowi Wojsk Koronnych, rkps BJ 2970, s. 150.
12. J. Nowak-Dłużewski, Poezja powstania kościuszkowskiego, Kielce 1946, s. 75.
13. Poezja polskiego Oświecenia. Antologia, opr. J. Kott, Warszawa 1956, s. 406.
14. F. Pohorecki, Bóhme, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 224.
15. J. Szczepaniec, "Kara dla zdrajców" z kwietnia i maja 1794 r. w świetle dwu współczesnych drukowanych zbiorków poezji politycznej: "Ostatnie pożegnanie" i "Odezwa zdrajców", "Sesje Varsavianistyczne", z. 4: Insurekcja Warszawska w książce i prasie, Warszawa 1995, s. 42.
16. Szturm i rzeź Pragi 1794 r. Antologia tekstów historycznych i literackich, opr. M. M. Drozdowski, Warszawa 1994, s. 18.
17. A. Trębicki, Opisanie sejmu 1793 roku. O Rewolucji 1794 roku,opr. i wst. J. Kowecki, Warszawa 1967, s. 317.
18. A. Zahorski, Warszawa w Powstaniu Kościuszkowskim, Warszawa 1985, s. 330-332.

Relation:

Napis

Volume:

14

Start page:

235

End page:

242

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund