Object structure

Title:

Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach)

Subtitle:

Napis, Seria XIV (2008)

Creator:

Bolińska, Marta

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Czasopisma literackie polskie - 21 w.

References:

1. E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia: czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz, Kraków 1982. ; 2. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej, Poznań 1972, s. 35-39. ; 3. A. Baluch, Bohater literacki w funkcji pośrednika, w: A. Baluch, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Wrocław 1994, s. 71. ; 4. A. Baluch, Ceremonie literackie, a więc obrazy, zabawy i wzorce w utworach dla dzieci, Kraków 1996. ; 5. A. Baluch, Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005. ; 6. A. Baluch, Odkrywanie świata przedstawionego w literaturze (O regułach czytania prozy narracyjnej przez dziecko), w: A. Baluch, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Wrocław 1994, s. 27. ; 7. A. Baluch, Od prostych form do arcydzieła, w: A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993, s. 69. ; 8. A. Baluch, O królewnie odbitej w zwierciadle natury, w: A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993, s. 34. ; 9. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, t. 1-2, tł. D. Danek, Warszawa 1985, s. 41-42. ; 10. M. Bolińska, Historia o Agacie — bajka dziecięca?, w: M. Bolińska, Przez "Świat Młodych" do literatury. O prozie Janusza Domagalika, Kielce 2004. ; 11. M. Bolińska, Od narracji baśniowej po głosowy teatr Marii Konopnickiej (o retorycznych wartościach literackiej baśni), w: Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz, Białystok 2004, s. 351-370. ; 12. M. Bolińska, Powieść to też labirynt, czyli Dorota Terakowska o sobie i swoich książkach, w: Wokół literatury i kultury. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pacławskiemu w roku Jubileuszu, red. J. Dętka, M. Kątny, S. Rogala, Kielce 2005, s. 25-35. ; 13. I. Borecka, Biblioterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej, Wrocław 1997. ; 14. D. Brett, Opowiadania dla twojego dziecka, tł. M. Majchrzak, Gdańsk 1998. ; 15. R. Caillois, Gry i ludzie, tł. A. Tatarkiewicz, M. Żukowska, Warszawa 2001, s. 71. ; 16. J. Cieślikowski, Baśń synkretyczna, w: J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975, s. 71. ; 17. J. Cieślikowski, Sposoby istnienia bajki dziecięcej, w: J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975, s. 207. ; 18. J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, Wrocław 1967, s. 7. ; 19. Dziecko w zabawie i świecie języka, red. A. Brzezińska, T. Czuba, G. Lutomski, B. Smykowski, Poznań 1995. ; 20. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1968. ; 21. E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2004. ; 22. K. Krasoń, Baśniowe odkrwanie znaczeń jako wspomaganie rozwoju dziecka, w: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002. ; 23. K. Krasoń, Obrazkowe oswajanie świata, "Guliwer" 1999, nr 5. ; 24. D. Kubicka, Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Kraków 2003. ; 25. A. Lazarus, Wyobraźnia w psychoterapii, Gdańsk 2000, s. 11, 108. ; 26. G. Leszczyński, Książka dla dziecka a myślenie symboliczne. Antoine de Saint-Exupery, w: G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca, Warszawa 2003, s. 101-108. ; 27. J. Ługowska, Funkcje motywów baśniowych w "Opowieściach z Narnii", "Literatura Ludowa" 1989, nr 2, s. 3-13. ; 28. E. Małkiewicz, Bajki relaksacyjno-terapeutyczne w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi, w: Wspomaganie rozwoju, red. B. Kaja, Bydgoszcz 1997, s. 273. ; 29. M. Molicka, Bajki terapeutyczne dla dzieci, Poznań 2000. ; 30. M. Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002, s. 153-217. ; 31. G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, tł. A. i M. Kocmajor, Gdańsk 2005. ; 32. I. Osuchowska, Wykorzystanie bajek i baśni w psychoterapii dzieci i młodzieży, w: Baśń i dziecko, red. H. Skrobiszewska, Warszawa 1978. ; 33. G. Ortner, Bajki na dobry sen, tł. Z. Dalewski, Warszawa 1996. ; 34. F. Queyrat, Gry i zabawy dziecięce. Studium nad wyobraźnią dzieci, tł. M. Rodysowa, Warszawa 1905, s. 79. ; 35. W. Sikorski, Wychowanie fizyczne, w: Encyklopedia wychowawcza, t. 2, cz. 1, Warszawa b.r., s. 1013-1014. ; 36. K. Szeliga, Historia Guziołka, czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 2005, s. 11. ; 37. W. Szulc, Biblioterapia. Stan badań, "Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej" 1991, nr 345. ; 38. W. Szulc, Kulturoterapia — wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie, Poznań 1994. ; 39. W. Szulc, Sztuka w służbie medycyny. Od Antyku do Postmodernizmu, Poznań 2001. ; 40. Teatr jako zabawa i gra, w: Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński i in., Bielsko-Biała 2007, s. 20-21. ; 41. A. Włodarczyk, Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty, Kraków 2007. ; 42. H. Wrona-Polańska, Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela, Kraków 2003.

Relation:

Napis

Volume:

14

Start page:

447

End page:

460

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: