Object structure

Title:

Wielka awantura, czy o "monidło"? Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny

Subtitle:

Napis, Seria XIV (2008)

Creator:

Winiarski, Jerzy

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, tł. D. Ulicka, opr. przekł. i wst. E. Czaplejewicz, Warszawa 1986. ; 2. M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, tł. W. Grajewski, Warszawa 1982. ; 3. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, 1929. ; 4. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a ludowa kultura średniowiecza i renesansu, tł. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975. ; 5. L. Bugajski, Gawędy Himilsbadia, w: L. Bugajski, W gąszczu znaczeń, Kraków 1988, s. 123-128. ; 6. W. Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005. ; 7. J. Głowacki, Himilsbach, "Kultura" 1967, nr 40, s. 9. ; 8. M. Głowiński, Style odbioru, Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 60-62. ; 9. Himilsbach Jan 1931-1988, Prozaik, scenarzysta, aktor filmowy, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, Słownik biobibliograficzny, opr. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, t. 3, Warszawa 1994, s. 255-256. ; 10. J. Himilsbach, Monidło, w: J. Himilsbach, Monidło; Przepychanka, Warszawa 1976, s. 27. ; 11. J. Kajtoch, Pisarz dnia siódmego, "Twórczość" 1968 nr 4, s. 97. ; 12. J. Kornhauser, A. Zagajewski, Suńat nie przedstawiony, Kraków 1974. ; 13. A. Makowiecki, Spontaniczność czy "literatura", "Tygodnik Kulturalny" 1967, nr 51, s. 4. ; 14. A. Stoff, Temat utworu literackiego, w: Z teorii dzieła literackiego, red. A. Stoff, M. Cyzman, Toruń 2003, s. 121. ; 15. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 304, cyt. za: A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Kraków 2006, s. 120. ; 16. Teoria karnawalizacji: konteksty i interpretacje, red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2000.

Relation:

Napis

Volume:

14

Start page:

481

End page:

496

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: