Object structure

Title:

Wielka awantura, czy o "monidło"? Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny

Subtitle:

Napis, Seria XIV (2008)

Creator:

Winiarski, Jerzy

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Czasopisma literackie polskie - 21 w.

References:

1. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, tł. D. Ulicka, opr. przekł. i wst. E. Czaplejewicz, Warszawa 1986.
2. M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, tł. W. Grajewski, Warszawa 1982.
3. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, 1929.
4. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a ludowa kultura średniowiecza i renesansu, tł. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975.
5. L. Bugajski, Gawędy Himilsbadia, w: L. Bugajski, W gąszczu znaczeń, Kraków 1988, s. 123-128.
6. W. Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005.
7. J. Głowacki, Himilsbach, "Kultura" 1967, nr 40, s. 9.
8. M. Głowiński, Style odbioru, Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 60-62.
9. Himilsbach Jan 1931-1988, Prozaik, scenarzysta, aktor filmowy, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, Słownik biobibliograficzny, opr. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, t. 3, Warszawa 1994, s. 255-256.
10. J. Himilsbach, Monidło, w: J. Himilsbach, Monidło; Przepychanka, Warszawa 1976, s. 27.
11. J. Kajtoch, Pisarz dnia siódmego, "Twórczość" 1968 nr 4, s. 97.
12. J. Kornhauser, A. Zagajewski, Suńat nie przedstawiony, Kraków 1974.
13. A. Makowiecki, Spontaniczność czy "literatura", "Tygodnik Kulturalny" 1967, nr 51, s. 4.
14. A. Stoff, Temat utworu literackiego, w: Z teorii dzieła literackiego, red. A. Stoff, M. Cyzman, Toruń 2003, s. 121.
15. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 304, cyt. za: A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Kraków 2006, s. 120.
16. Teoria karnawalizacji: konteksty i interpretacje, red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2000.

Relation:

Napis

Volume:

14

Start page:

481

End page:

496

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: