Object structure

Title:

O zabawianiu

Subtitle:

Napis, Seria XIV (2008)

Creator:

Rachwał, Tadeusz

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Czasopisma literackie polskie - 21 w.

Abstract:

7. Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, tł. J. Prokopiuk, Kraków 1992, s. 12. ; 8. D. Freya, O rzeczy najważniejszej, Gdańsk 1991, s. 9, 112. ; 9. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985, s. 34. ; 10. R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego, w: Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław 1987, s. 49. ; 11. C. Levi-Strauss, Mythologiques, t. 1: Le cru et le cuit, Paris 1964. ; 12. E. Olson, The Theory of Cotnedy, London 1975, s. 13. ; 13. W. J. Markowski, ABC small businessu, Łódź 1998, s. 15. ; 14. T. Rachwał, Dylematy wielokulturowości?, w: Wielokulturowość: postulat i praktyka, red. L. Drong, W. Kalaga, Katowice 2005, s. 13-24. ; 15. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław 1989, s. 110. ; 16. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1990, s. 13. ; 17. G. Ulmer, The Logic of invention, "PreText Conversations", http://www.pre-text.com/ptlist/octulmer.html (stan na 25 lutego 2008). ; 18. S. Walczewska, Czy kobieta może być managerem? Analiza genderowa podręczników dla managerów, w: Gender — kultura — społeczeństw, red. M. Radkiewicz, Kraków 2002, s. 52. ; 19. V. Woolf A Room of One’s Own, London 1929, p. 78.

References:

1. H. Bergson, The Comic In General: the Comic Element In Forms and Movements, in: The Norton Reader, New York 1965, p. 249-250.
2. P. Bourdieu, La domination masculine, "Actes de la recherche en Sciences socials", N° 84, 1990, s. 26.
3. R. Bowlby, The Work of Women’s Studies, "Surfaces", vol. 7 (104), 1997, p. 10.
4. A. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1993.
5. J. Derrida, Spurs: Nietzsche’s Styles, tł. ang. B. Harlow, Chicago 1979, s. 53.
6. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tł. I. Krońska, Warszawa 1984, s. 5-6.

Relation:

Napis

Volume:

14

Start page:

515

End page:

523

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: