Object structure

Title:

Wrażliwość, interpretacja, literatura

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Markowski, Michał Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

methodology ; humanities ; interpretation

References:

1. T.W. Adorno, Socjologia i dialektyka, przeł. D. Niklas, w: Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, wyb. i wstęp E. Mokrzycki, PIW, Warszawa 1984, t. 2, s. 5.
2. J.-L. Calvet, Roland Barthes: biographie, Flammarion, Paris 1990, s. 204.
3. R. Carnap, Der logische Aufbau der Welt: Scheinprobleme in der Philosophie, Meiner, Hamburg 1961, s. 2.
4. S. Cichowicz, „Studia Filozoficzne” 1986 nr 9, s. 141.
5. L. Daston, P. Galion, Objectivity, Zone Books, New York 2007, s. 17.
6. U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. P. Salwa, PIW, Warszawa 1994, s. 86.
7. S. Fish, Professional Correctness. Literary Studies and Political Change, Harvard University Press, Cambridge 1995.
8. G. Frege, Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch mathematische Untersuchung uber den Begriff der Zahl, Marcus, Wrocław 1884, s. 105.
9. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 191.
10. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 191.
11. J. N. Hofmann, Wahrheit, Perspektive, Interpretation. Nietzsche und die philosophische Hermeneutik, de Gruyter, Berlin–New York 1994, s. 110.
12. E. Husserl, Badania logiczne, przeł. J. Sidorek, t. I, Wydawnictwo COMER, Toruń 1996, s. 123.
13. M. Iacoboni, Mirroring People. The New Science of How We Connect with Others, Farrar, Straus and Giroux, New York 2008.
14. B. Leśmian, Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, PIW, Warszawa 1959, s. 420.
15. M. Łukaszewicz, Znak, Kraków 1996. s. 278. Tekst niemiecki w KSA 1, s. 456
16. F. Nietzsche, Richard Wagner w Bayreuth, w: Niewczesne rozważania, przeł. M. Łukaszewicz, Znak, Kraków 1996. s. 278.
17. O interpretacji. Esej o Freudzie, przeł. M. Falski, oprac. R. Reszke, KR, Warszawa 2008.
18. P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris 1965, s. 34.
19. R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton 1980.
20. F. Schlegel, Fragmenty, przeł. C. Bartl, oprac. M.P. Markowski, WUJ, Kraków 2009.
21. F. Schlegel, Fragmenty, przeł. C. Bartl, oprac. M.P. Markowski, WUJ, Kraków 2009, s. 86.
22. C.P. Snow, The Two Cultures, with Introduction of S. Collini, Cambridge University Press, Cambridge 1993 (pierwsze wydanie: 1959), s. 14-15.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

103

End page:

123

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: