Object structure

Title:

Wrażliwość, interpretacja, literatura

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Markowski, Michał Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

methodology ; humanities ; interpretation

References:

1. T.W. Adorno, Socjologia i dialektyka, przeł. D. Niklas, w: Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, wyb. i wstęp E. Mokrzycki, PIW, Warszawa 1984, t. 2, s. 5. ; 2. J.-L. Calvet, Roland Barthes: biographie, Flammarion, Paris 1990, s. 204. ; 3. R. Carnap, Der logische Aufbau der Welt: Scheinprobleme in der Philosophie, Meiner, Hamburg 1961, s. 2. ; 4. S. Cichowicz, „Studia Filozoficzne” 1986 nr 9, s. 141. ; 5. L. Daston, P. Galion, Objectivity, Zone Books, New York 2007, s. 17. ; 6. U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. P. Salwa, PIW, Warszawa 1994, s. 86. ; 7. S. Fish, Professional Correctness. Literary Studies and Political Change, Harvard University Press, Cambridge 1995. ; 8. G. Frege, Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch mathematische Untersuchung uber den Begriff der Zahl, Marcus, Wrocław 1884, s. 105. ; 9. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 191. ; 10. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 191. ; 11. J. N. Hofmann, Wahrheit, Perspektive, Interpretation. Nietzsche und die philosophische Hermeneutik, de Gruyter, Berlin–New York 1994, s. 110. ; 12. E. Husserl, Badania logiczne, przeł. J. Sidorek, t. I, Wydawnictwo COMER, Toruń 1996, s. 123. ; 13. M. Iacoboni, Mirroring People. The New Science of How We Connect with Others, Farrar, Straus and Giroux, New York 2008. ; 14. B. Leśmian, Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, PIW, Warszawa 1959, s. 420. ; 15. M. Łukaszewicz, Znak, Kraków 1996. s. 278. Tekst niemiecki w KSA 1, s. 456 ; 16. F. Nietzsche, Richard Wagner w Bayreuth, w: Niewczesne rozważania, przeł. M. Łukaszewicz, Znak, Kraków 1996. s. 278. ; 17. O interpretacji. Esej o Freudzie, przeł. M. Falski, oprac. R. Reszke, KR, Warszawa 2008. ; 18. P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris 1965, s. 34. ; 19. R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton 1980. ; 20. F. Schlegel, Fragmenty, przeł. C. Bartl, oprac. M.P. Markowski, WUJ, Kraków 2009. ; 21. F. Schlegel, Fragmenty, przeł. C. Bartl, oprac. M.P. Markowski, WUJ, Kraków 2009, s. 86. ; 22. C.P. Snow, The Two Cultures, with Introduction of S. Collini, Cambridge University Press, Cambridge 1993 (pierwsze wydanie: 1959), s. 14-15.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

103

End page:

123

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: