Object structure

Title:

Herezje

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Nasiłowska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

literary studies ; literary criticism ; biography

References:

1. J. L. Clifford, Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, przeł. A. Mysłowska, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 136. ; 2. A. Gajewska, Zwrot biograficzny krytyki feministycznej, w: Dwadzieśœcia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2008, s. 97-109. ; 3. J.J. Lipski, Biografia a interpretacja, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. I: Młoda Polska, Warszawa 1965, s. 205. ; 4. A. Nasiłowska, Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Wydawnictwo Literackie, seria: Pary, Kraków 1996. ; 5. A. Nasiłowska, Literatura okresu przejśœciowego 1975-1996, PWN, Warszawa 1996. ; 6. A. Nasiłowska, Powrót biografii, www.dwutygodnik.com, nr 16/2009. ; 7. A. Nasiłowska, Teoria przeciw historii? Problemy syntezy, w: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka T. Cieœlak-Soko³owski, Universitas, Kraków 2007, s. 333-348. ; 8. A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, PWN, Warszawa 1995. ; 9. Paul Newman. A Biography, Knopf, New York 1998. ; 10. M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, przeł. M. Szuster, Świat Książki, Warszawa 2008. ; 11. Woody Allen. A Biography, Knopf, New York 1991. ; 12. M. Żmigrodzka, Osobowość i życie pisarza w monografii historycznoliterackiej, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 80-99.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

129

End page:

136

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: