Object structure

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Słowacki, Juliusz ; Gombrowicz, Witold ; literatura polska 19 w. ; literatura polska 20 w.

References:

1. W. Bolecki, Historyk literatury i cytaty, w: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków intertekstualnych w literaturze polskiej XX wieku, PWN, Warszawa 1998, s. 22-24.
2. M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne, wyb., wstęp i przyp. T. Drewnowski, t. 2, Czytelnik, Warszawa 1996, s. 399.
3. A. Drogoszewski, Cudowna fantazja Słowackiego, wstęp do: Balladyna, Warszawa 1908, s. 10.
4. W. Gombrowicz, Dzieła, WL, Kraków 2006.
5. W. Gombrowicz, Ferdydurke, w: tegoż Dzieła, t. 2, red. J. Błoński, WL, Kraków 1987, s. 43.
6. W. Gombrowicz, Sienkiewicz, w: Dziennik 1953-1956, w: tegoż Dzieła, t. 7, red. J. Błoński, WL, Kraków 1988, s. 352-353.
7. W. Gombrowicz, Ślub, w: tegoż Dzieła, t. 6: Dramaty, red. J. Błoński, J. Jarzębski, WL, Kraków 1986.
8. W. Gombrowicz, Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, w: tegoż Dzieła, t. 15, red. nauk. J. Błoński, J. Jarzębski, WL, Kraków 1996, s. 30-31.
9. A. i M. Mazanowscy, Podręcznik do dziejów literatury polskiej, G. Gebethner, Kraków 1916, s. 381.
10. M. Janion, Obrona „Balladyny”, „Życie Literackie” 1974 nr 9.
11. T. Kępiński, Witold Gombrowicz i świat jego młodości, WL, Kraków 1976, s. 90, 93-94.
12. S. Lewis, Babbit, przeł. Z. Popławska, PIW, Warszawa 1961, s. 98-99.
13. S. Makowski, dla Biblioteki Analiz Literackich, WSiP, Warszawa 1981, nr 5.
14. F. Mazurkiewicz, J. Paszek, Przeczytajcie „Ferdydurke”. Szkolna encyklopedia języków Ferdydurki, Książnica, Katowice 1998, s. 23.
15. J. Salamon, Latarka Gombrowicza albo żurawie i kolibry. U źródeł ukrytego nurtu w literaturze polskiej, Rubikon, Wrocław 1991, s. 22, 112.
16. A. Sandauer, Gombrowicz – człowiek i pisarz w: Gombrowicz i krytycy, wyb., wstęp i oprac. Z. Łapiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 805-806.
17. J. Skuczyński, „Balladyna”, czyli „z chłopa król”, „Ruch Literacki” 1987 z. 2 (161), s. 99-110.
18. J. Słowacki, Balladyna, PIW, Warszawa 1970.
19. J. Słowacki, Balladyna, w: tegoż Dzieła wybrane, red. J. Krzyżanowski, t. 3: Dramaty, oprac. E. Sawrymowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
20. J. Słowacki, Balladyna, wstęp i oprac. M. Inglot, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, s. 4-5.
21. J.K. Weintraub, „Balladyna”, czyli zabawa w Szekspira, „Ruch Literacki” 1970 z. 4.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

171

End page:

192

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund