Object structure

Title:

"Ocalony w gmachu wiersza". Stanisława Barańczaka hermeneutyka ocalenia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Borucki, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Barańczak, Stanisław ; Kandziora, Jerzy ; poezja polska 20 w.

References:

1. S. Barańczak, Lot do Seatle, w: tegoż Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985, Puls, Londyn 1986.
2. H. G. Gadamer, Sztuka i naśladownictwo, w: tegoż Rozum, słowo, dzieje, oprac. K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, PIW, Warszawa 1979, s. 141.
3. J. Kandziora, Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Fundacja Akademia Humanistyczna–Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007.
4. P. Ricoeur, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, PAX, Warszawa 1986, s. 9.
5. W. Szymborska, Identyfikacja, w: tejże Tutaj, Znak, Kraków 2009.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

226

End page:

234

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego