Object structure

Title:

W kręgu "słabego" nihilizmu Gianniego Vattimo

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Januszkiewicz, Michał ; Vattimo, Gianni ; Polish literature 20 c.

References:

1. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
2. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, WL, Kraków 2008.
3. G. Benn, Po nihilizmie. Eseje, szkice, fragmenty, przeł. J. Kałążny, J. Koźbiał, R. Turczyn, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996.
4. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów, w: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, WL, Kraków 1999.
5. D. Czaja, w tomie esejów Lekcje ciemności, Czarne, Wołowiec 2009.
6. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
7. K. Heske-Kwaśniewicz, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Katowice 1997.
8. M. Januszkiewicz Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
9. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 1998.
10. L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu, „Twórczość” 1962 nr 7.
11. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Universitas, Kraków 2001.
12. A. Morawie, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.
13. O powieściach historycznych Zofii Kossak, Studio Noa, Katowice 2005.
14. M. Pałaszewska, Zofia Kossak, von borowiecky, Warszawa 1999.
15. B. Pytlos, „Córa Sienkiewicza” czy „Alicja w krainie czarów”. Z dziejów recepcji twórczości Zofii Kossak, Wydawnictwo UWr, Katowice 2002.
16. Rozmowy z Cioranem, przeł. I. Kania, KR, Warszawa 1999.
17. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Universitas, Kraków 2002.
18. J. Strzelecki, Ślady tożsamości, przyg. do druku J. Strzelecka, posł. T. Mazowiecki, Warszawa 1989.
19. D.Szczukowski, Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Universitas, Kraków 2008.
20. J. Tokarska-Bakir, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
21. G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, wstęp A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2006.
22. Zwyczajna świętość. Zofia Kossak we wspomnieniach, wstęp, oprac. i wybór K. Heske-Kwaœniewicz, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Katowice 1997.
23. W. Żukrowski, Mironek w powstaniu, „Nowe Książki” 1970 nr 19.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

235

End page:

242

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund