Object structure

Title:

Świat według Conrada

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Forajter, Wacław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Pacukiewicz, Marek ; Conrad, Joseph ; cultural studies

References:

1. N. Abercrombie, S. Lash, B. Longhurst, Przedstawienie popularne. Przerabianie realizmu, przeł. E. Mrowczyk-Hearfield, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 2004.
2. T. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukasiewicz, posł. J. Siemek, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994, s. 56.
3. M. Bachtin, W stronę filozofii czynu, przekł., wstęp. i przyp. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997, s. 59.
4. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.
5. S. Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przeł. M. Haykowska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
6. B. Mytych, Myślenie aforystyczne. Ginzburg po raz pierwszy, „Anthropos” 2004 nr 2-3.
7. M. Pacukiewicz, Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada, Universitas, Kraków 2008.
8. M. Rembowskiej-Płuciennik, Poetyka i antropologia, w: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, red. E. Kosowska, A. Gomóła i E. Jaworski, WUŚ, Katowice 2007.
9. E.W. Said, Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, WUJ, Kraków 2009, s. 29.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

243

End page:

251

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund