Object structure

Title:

Badania i dyskursy – zmiana języka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Pietrzak, Marcin

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

polish literary criticism 20-21 c. ; language ; contemporary Polish literature

References:

1. Badania nad krytyką literacką, seria I, red. J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974; seria II, red. M. Głowiński, K. Dybciak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
2. H. Bereza, Epistoły, Basil, Szczecin 1998.
3. Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. i wstęp K. Uniłowski, D. Nowacki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003, s. 17.
4. P. Czapliński, Krótka historia pism literackich 1989-2006, w: tegoż, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistośœci, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
5. P. Czapliński Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat dziewięćdziesiątych, Znak, Kraków 2002.
6. P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Universitas, Kraków 2003, s. 14.
7. K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 19.
8. Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2007.
9. J. Jarzębski, Wartościowanie w sieci kultury, "Znak" 1998 nr 7.
10. M. Kisiel, Przełom 1980-1989: Hipoteza zmiany kulturowej, w: tegoż, Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004.
11. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2002, s. 80.
12. N. Nycz, Parodia i pastisz, w: Tekstowy Świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Universitas, Kraków 2000.
13. R. Sendyka. W stronę kulturowej teorii gatunków, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, wprow. R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.
14. K.Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Ksiażnica, Katowice 1999.
15. P. Śliwiński, Przygody z wolności. Uwagi o poezji współczesnej, Znak, Kraków 2002, s. 42-43.
16. J. Sławiński, Bez przydziału, "Teksty Drugie" 2005 nr 5.
17. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Universitas, Warszawa 1974.
18. K. Uniłowski, Autonomia odzyskana: Brzozowski i "Krytyka Polityczna", "FA-art" 2008, nr 1, s. 49.
19. T. Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
20. M. Wyka, Stan krytyki naukowej w literaturoznawstwie, w: Polonistyka w przebudowie, red. M. Czermińska i in., t. 1, Universitas, Kraków 2005, s. 517.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

252

End page:

266

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund