Object structure

Title:

Badania i dyskursy – zmiana języka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Pietrzak, Marcin

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

polish literary criticism 20-21 c. ; language ; contemporary Polish literature

References:

1. Badania nad krytyką literacką, seria I, red. J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974; seria II, red. M. Głowiński, K. Dybciak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984. ; 2. H. Bereza, Epistoły, Basil, Szczecin 1998. ; 3. Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. i wstęp K. Uniłowski, D. Nowacki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003, s. 17. ; 4. P. Czapliński, Krótka historia pism literackich 1989-2006, w: tegoż, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistośœci, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007. ; 5. P. Czapliński Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat dziewięćdziesiątych, Znak, Kraków 2002. ; 6. P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Universitas, Kraków 2003, s. 14. ; 7. K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 19. ; 8. Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2007. ; 9. J. Jarzębski, Wartościowanie w sieci kultury, "Znak" 1998 nr 7. ; 10. M. Kisiel, Przełom 1980-1989: Hipoteza zmiany kulturowej, w: tegoż, Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004. ; 11. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2002, s. 80. ; 12. N. Nycz, Parodia i pastisz, w: Tekstowy Świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Universitas, Kraków 2000. ; 13. R. Sendyka. W stronę kulturowej teorii gatunków, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, wprow. R. Nycz, Universitas, Kraków 2006. ; 14. K.Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Ksiażnica, Katowice 1999. ; 15. P. Śliwiński, Przygody z wolności. Uwagi o poezji współczesnej, Znak, Kraków 2002, s. 42-43. ; 16. J. Sławiński, Bez przydziału, "Teksty Drugie" 2005 nr 5. ; 17. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Universitas, Warszawa 1974. ; 18. K. Uniłowski, Autonomia odzyskana: Brzozowski i "Krytyka Polityczna", "FA-art" 2008, nr 1, s. 49. ; 19. T. Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004. ; 20. M. Wyka, Stan krytyki naukowej w literaturoznawstwie, w: Polonistyka w przebudowie, red. M. Czermińska i in., t. 1, Universitas, Kraków 2005, s. 517.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

252

End page:

266

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: