Object structure

Title:

Badania i dyskursy – zmiana języka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Pietrzak, Marcin

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

polska krytyka literacka 20-21 w. ; język ; współczesna literatura polska

References:

1. Badania nad krytyką literacką, seria I, red. J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974; seria II, red. M. Głowiński, K. Dybciak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
2. H. Bereza, Epistoły, Basil, Szczecin 1998.
3. Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. i wstęp K. Uniłowski, D. Nowacki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003, s. 17.
4. P. Czapliński, Krótka historia pism literackich 1989-2006, w: tegoż, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistośœci, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
5. P. Czapliński Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat dziewięćdziesiątych, Znak, Kraków 2002.
6. P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Universitas, Kraków 2003, s. 14.
7. K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 19.
8. Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2007.
9. J. Jarzębski, Wartościowanie w sieci kultury, "Znak" 1998 nr 7.
10. M. Kisiel, Przełom 1980-1989: Hipoteza zmiany kulturowej, w: tegoż, Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004.
11. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2002, s. 80.
12. N. Nycz, Parodia i pastisz, w: Tekstowy Świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Universitas, Kraków 2000.
13. R. Sendyka. W stronę kulturowej teorii gatunków, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, wprow. R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.
14. K.Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Ksiażnica, Katowice 1999.
15. P. Śliwiński, Przygody z wolności. Uwagi o poezji współczesnej, Znak, Kraków 2002, s. 42-43.
16. J. Sławiński, Bez przydziału, "Teksty Drugie" 2005 nr 5.
17. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Universitas, Warszawa 1974.
18. K. Uniłowski, Autonomia odzyskana: Brzozowski i "Krytyka Polityczna", "FA-art" 2008, nr 1, s. 49.
19. T. Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
20. M. Wyka, Stan krytyki naukowej w literaturoznawstwie, w: Polonistyka w przebudowie, red. M. Czermińska i in., t. 1, Universitas, Kraków 2005, s. 517.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

252

End page:

266

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego