Object structure

Title:

Pożytki z literatury. Szok

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Felski, Rita

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

reader response ; shock ; aesthetic experience

References:

1. K. Acker, Blood and Guts in High School, Grove, New York 1994. ; 2. Ch. Baudelaire, Padlina, przeł. M. Jastrun, w: tegoż Kwiaty zła, wyb. M. Leœniewska, J. Brzozowski, red. i posł. J. Brzozowski, przeł. Z. Bieńkowski et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990, s. 81. ; 3. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005. ; 4. W. Benjamin, Kwestie teoriopoznawcze, teoria postępu, w: tegoż, Pasaże, przeł. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 508. ; 5. W. Benjamin, O kilku motywach u Baudelaire’a (II), przeł. B. Surowska, „Przegląd Humanistyczny” 1970 nr 6, s. 73. ; 6. L. Bersani, The Freudian Body. Psychoanalysis and Art, Columbia University Press, New York 1986, s. 70. ; 7. K. H. Bohrer, Nagłość. Chwila estetycznego pozoru, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005. ; 8. M. Chaouli, Devouring Metaphor. Disgust and Taste in Kleist’s Penthesilea, „German Quarterly” 1996 no 2 vol. 69, s. 130. ; 9. Euripides Bakchantki, w: tegoż, Tragedie, t. 4, przekł., wstęp. i przyp. J. Łanowski, przekł. przejrz. J. Ławińska-Tyszkowska, Prószyński i Sk-a, Warszawa 2007, s. 66-67. ; 10. W. Ch. Dimock, A Theory of Resonance, „PMLA” 1997 no 5 vol. 112, s. 1046-1059. ; 11. H. Forester, Who’s Afraid of the Neo-Avangarde?, w: tegoż, The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century, MIT Press, Cambridge, MA 1996. ; 12. J.-J. Goux, The Eclipse of Art, „Thesis Eleven” 1996 vol. 44, s. 57-68. ; 13. F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. P. Czapliński, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1997, s. 211. ; 14. E. Jelinek, Pianistka, przeł. R. Turczyn, Wydawnictwo W.A.B.,Warszawa 1997. ; 15. G. Jones, Eva’s Man, Beacon Press, Boston 1976, s. 173. ; 16. S. Kane, Complete Plays, Methuen, London 2001. ; 17. H. Kleist, Pentesilea, przeł. W. Hulewicz, w: tegoż, Dramaty i nowele, przeł. W. Hulewicz, J. Sztaudynger, E. Sicińska, wstęp i kom. M. Urbanowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, s. 152. ; 18. E. Ladenson, Dirt for Art’s Sake. Books on Trial from Madame Bovary to Lolita, Ithaca, Cornell University Press, New York 2007, s. XVI. ; 19. J. Laplanche, Notes on Afterwardness, w: tegoż Essays on Otherness, Routledge, London 1999. ; 20. J.-F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, „Teksty Drugie” 1996 nr 2-3. ; 21. W.I. Miller, The Anatomy of Disgust, Harvard University Press, Cambridge MA 1997, s. 49. ; 22. M. Oliphant, Sensation novels, cyt. za: D. Wynne The Sensation Novel and the Victiorian Family Magazine, Palgrave, New York 2001, s. 44. ; 23. V.K. Ramazani, Writing in Pain. Baudelaire, Benjamin, Haussmann, „Boundary” 1996 no 2 vol. 23, s. 199-224. ; 24. D. Scott, Conscripts od Modernity. The Tragedy of Colonial Enlightenment, Duke University Press, Durham, NC 2004. ; 25. C. Tate, Psychoanalysis and Black Novels. Desire and the Protocols of Race, Oxford University Press, New York 1998. ; 26. L. Trilling, On the Teaching of Modern Literature, w: tegoż, Beyond Culture. Essays in Literature and Learning, Viking, New York 1965. ; 27. T. Tzara, Manifest dada 1918, przeł. J. Wolańska, „Rita Baum” 2009 nr 13, s. 73. ; 28. G. Vattimo, Społeczeństwo przejrzyste, przeł. M. Kamińska, Wyd. Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2006, s. 55-69. ; 29. J.-P. Vernant, P. Vidal-Naquet, Myth and Tragedy in Ancient Greece, Zone, New York 1990, s. 246. ; 30. H. Zahavi, Parszywy weekend, przeł. V. Dobosz, C&T, Toruń 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

278

End page:

299

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: