Object

Title: Polityka wobec historii: kontrowersje i perspektywy

Creator:

Traba, Robert

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. M. Cichocki, Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii, Oœśrodek Myœśli Politycznej– Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, Kraków 2005. ; 2. Dwie tradycje, jeden podręcznik. Z Robertem Trabą, przewodniczącym Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej rozmawia Bogdan Borucki, „Mówią Wieki 2008 nr 10, s. 41. ; 3. E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłoœści w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006. ; 4. Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypem i Europa / Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie, red. H. Hein-Kircher, J. Suchoples, H. Henning Hahn, Oficyna Wydawnicza Atut –Wrocławskie Wydawnictwo Oœświatowe, Wrocław 2008. ; 5. A. Friszke, Jak hartował sie radykalizm Kurtyki, „Gazeta Wyborcza” 7.04.2009. ; 6. D. Gawin, Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku, Oœśrodek Myśli Politycznej– Dante, Kraków 2005. ; 7. C. Gmyz, P. Semka, Przypomnijmy œświatu polską historię, „Rzeczpospolita” 03.11.2008. ; 8. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi (Sic!, Warszawa 2000). ; 9. M. Janion, Romantyzm i historia, PIW, Warszawa 1978. ; 10. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraŸni XIX wieku, PWN, Warszawa 1988. ; 11. G. Lesser, Musial contra Borodziej, „TAZ” 2.06.2008. ; 12. D. Karłowicz, Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei, Oœśrodek Myśœli Politycznej –Księgarnia Akademicka, Kraków 2005. ; 13. A. Komorowski, Trumny w zaprzęgu, „Nowe Książki” 2008 nr 12, s. 31-32. ; 14. B. Korzeniewski, Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki, Wydawnicwo Poznańskie, Poznań 2006. ; 15. B. Korzeniewski, Wprowadzenie. Polityka historyczna– propozycje definicji i spory wokół jej zakresu w polskim i niemieckim dyskursie naukowym, w: Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, red. B. Korzeniewski, Instytut Zachodni, Poznań 2008, s. 7-28. ; 16. Z. Krasnodębski, Drzemka rozsądnych. Zebrane eseje i szkice, Oœśrodek Myœśli Politycznej –Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, Kraków 2006. ; 17. M. Król, Romantyzm. Piekło i niebo Polaków, Fundacja Res Publica, Warszawa 1998. ; 18. M. Kula, Komunizm i po komunizmie, Trio, Warszawa 2006. ; 19. J. Kurczewska, Patriotyzm(y) polskich polityków. Z badań nad œwiadomoœcią liderów partyjnych lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 154-155. ; 20. T. Łubieński, Pamięć wstydu nie przynosi, „Rzeczpospolita” 30-31.07.2005. ; 21. P. Machcewicz, Dwa mity twórców polityki historycznej w IV RP, „Gazeta Wyborcza” 29.08. 2008. ; 22. P. Majewski, P. Machcewicz, Zarys koncepcji programowej muzeum II wojny œświatowej(fragmenty), „Rzeczpospolita” 31.10.2008. ; 23. A. Michnik, Wyznania nawróconego dysydenta. Spotkania z ludŸmi. Szkice 1991-2001, Zeszyty Literackie, Kraków 2003. ; 24. A. Michnik, Z dziejów honoru w Polsce, Nowa, Warszawa 1991. ; 25. A. Mencwel, Rodzinna Europa po raz pierwszy, Universitas, Kraków 2009. ; 26. A. Mencwel, Przedwiośœnie czy Potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Czytelnik, Warszawa 1997. ; 27. B. Musiał, Niewinny Stalin i Ÿźli Polacy, „Rzeczpospolita” 1.05.2008. ; 28. L. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 44. Zob. także s. 29-66. ; 29. A. Nowak, Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po końcu historii 1989-2005, Arcana, Kraków 2005. ; 30. Pamięć i odpowiedzialność, red. R. Kostro, T. Merta, Oœśrodek Myśli Politycznej –Centrum Konserwatywne, Kraków-–Wrocław 2005. ; 31. P. Semka, Dziwaczny pomysł na muzeum II wojny śœwiatowej, „Rzeczpospolita” 28.10.2008 ; 32. K. Schuller, Polens Historiker und Politiker streiten wieder über die Vertreibung, „FAZ” 17.05.2008. ; 33. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006. ; 34. T. Urban, Die Einflussagenten Berlins, „Süddeutsche Zeitung” 23.05.2008. ; 35. B. Zdrojewski, Dajmy Polakom być dumnymi ze swojej historii, „Gazeta Wyborcza” 14.11.2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

300

End page:

319

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48995 ; oai:rcin.org.pl:48995 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 14, 2014

Number of object content hits:

1 306

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66069

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information