Object structure

Title:

Polityka wobec historii: kontrowersje i perspektywy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Traba, Robert

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

politics of memory ; politics of history ; Polish history 21 c.

References:

1. M. Cichocki, Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii, Oœśrodek Myœśli Politycznej– Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, Kraków 2005.
2. Dwie tradycje, jeden podręcznik. Z Robertem Trabą, przewodniczącym Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej rozmawia Bogdan Borucki, „Mówią Wieki 2008 nr 10, s. 41.
3. E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłoœści w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
4. Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypem i Europa / Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie, red. H. Hein-Kircher, J. Suchoples, H. Henning Hahn, Oficyna Wydawnicza Atut –Wrocławskie Wydawnictwo Oœświatowe, Wrocław 2008.
5. A. Friszke, Jak hartował sie radykalizm Kurtyki, „Gazeta Wyborcza” 7.04.2009.
6. D. Gawin, Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku, Oœśrodek Myśli Politycznej– Dante, Kraków 2005.
7. C. Gmyz, P. Semka, Przypomnijmy œświatu polską historię, „Rzeczpospolita” 03.11.2008.
8. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi (Sic!, Warszawa 2000).
9. M. Janion, Romantyzm i historia, PIW, Warszawa 1978.
10. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraŸni XIX wieku, PWN, Warszawa 1988.
11. G. Lesser, Musial contra Borodziej, „TAZ” 2.06.2008.
12. D. Karłowicz, Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei, Oœśrodek Myśœli Politycznej –Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
13. A. Komorowski, Trumny w zaprzęgu, „Nowe Książki” 2008 nr 12, s. 31-32.
14. B. Korzeniewski, Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki, Wydawnicwo Poznańskie, Poznań 2006.
15. B. Korzeniewski, Wprowadzenie. Polityka historyczna– propozycje definicji i spory wokół jej zakresu w polskim i niemieckim dyskursie naukowym, w: Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, red. B. Korzeniewski, Instytut Zachodni, Poznań 2008, s. 7-28.
16. Z. Krasnodębski, Drzemka rozsądnych. Zebrane eseje i szkice, Oœśrodek Myœśli Politycznej –Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, Kraków 2006.
17. M. Król, Romantyzm. Piekło i niebo Polaków, Fundacja Res Publica, Warszawa 1998.
18. M. Kula, Komunizm i po komunizmie, Trio, Warszawa 2006.
19. J. Kurczewska, Patriotyzm(y) polskich polityków. Z badań nad œwiadomoœcią liderów partyjnych lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 154-155.
20. T. Łubieński, Pamięć wstydu nie przynosi, „Rzeczpospolita” 30-31.07.2005.
21. P. Machcewicz, Dwa mity twórców polityki historycznej w IV RP, „Gazeta Wyborcza” 29.08. 2008.
22. P. Majewski, P. Machcewicz, Zarys koncepcji programowej muzeum II wojny œświatowej(fragmenty), „Rzeczpospolita” 31.10.2008.
23. A. Michnik, Wyznania nawróconego dysydenta. Spotkania z ludŸmi. Szkice 1991-2001, Zeszyty Literackie, Kraków 2003.
24. A. Michnik, Z dziejów honoru w Polsce, Nowa, Warszawa 1991.
25. A. Mencwel, Rodzinna Europa po raz pierwszy, Universitas, Kraków 2009.
26. A. Mencwel, Przedwiośœnie czy Potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Czytelnik, Warszawa 1997.
27. B. Musiał, Niewinny Stalin i Ÿźli Polacy, „Rzeczpospolita” 1.05.2008.
28. L. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 44. Zob. także s. 29-66.
29. A. Nowak, Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po końcu historii 1989-2005, Arcana, Kraków 2005.
30. Pamięć i odpowiedzialność, red. R. Kostro, T. Merta, Oœśrodek Myśli Politycznej –Centrum Konserwatywne, Kraków-–Wrocław 2005.
31. P. Semka, Dziwaczny pomysł na muzeum II wojny śœwiatowej, „Rzeczpospolita” 28.10.2008
32. K. Schuller, Polens Historiker und Politiker streiten wieder über die Vertreibung, „FAZ” 17.05.2008.
33. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
34. T. Urban, Die Einflussagenten Berlins, „Süddeutsche Zeitung” 23.05.2008.
35. B. Zdrojewski, Dajmy Polakom być dumnymi ze swojej historii, „Gazeta Wyborcza” 14.11.2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

300

End page:

319

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund