Object structure

Title:

Inwazja ANT na "rynek" polski

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2010)

Creator:

Bińczyk, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Teoria Aktor-Sieć ; Latour, Bruno ; polska humanistyka ; Arbiszewski, Krzysztof

References:

1. K. Abriszewski, Ł. Afeltowicz, Jak gołym okiem zobaczyć rosnące neurony i siłę alergii? Krążąca referencja w nauce i poza nią, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2007 nr 3-4, s. 405-420.
2. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza Teorii Aktora-Sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków 2008, s. 8-9.
3. K. Abriszewski, Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura, „Teksty Drugie” 2007 nr 1-2, s. 113-126.
4. K. Abriszewski, W stronę powiązania Teorii Aktora-Sieci i niedualizującego sposobu mówienia Josefa Mitterera, „Ruch Filozoficzny” 2007 nr 3, s. 439-458.
5. E. Bińczyk, „Antropologia nauki” Bruno Latoura na tle polemik, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2004 nr 1, s. 3-22.
6. E. Bińczyk, „Antropologia nauki” Bruno Latoura… ; tejże Antyesencjalizm i relacjonizm w programie badawczym Bruno Latoura, „Er(r)go. Teoria-Literatura-Kultura” 2005 nr 10, s. 91-102.
7. E. Bińczyk, Bruno Latour i jego remedium na bolączki świata współczesnego, „Studia Socjologiczne” 2006 nr 1, s. 155-171.
8. E. Bińczyk, Bruno Latour i konsekwentny antyesencjalizm, w: Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, red. E. Bińczyk, Universitas, Kraków 2007.
9. E. Bińczyk, Nie ma społeczeństwa! „Nasi mniejsi bracia” – społeczne studia nad nauką oraz etyczne zaangażowanie Bruno Latoura, „Teksty Drugie” 2007 nr 1-2, s. 144-156.
10. E. Bińczyk, Program badawczy Bruno Latoura i jego zalety w kontekście badań nad światem współczesnym, w: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, t. I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006,s. 303-313.
11. M. Gdula, Socjologia końca socjologii. O koncepcji teoretycznej Bruno Latoura, „Kultura i Społeczeństwo” 2007 nr 1, s. 3-16.
12. M. Gdula, Wstęp. Natura umarła, niech żyje polityka!, w: B. Latour Polityka natury, s. 6.
13. G. Harman, Prince of Network. Bruno Latour and Metaphysics, re.press, Melbourne 2009. R. Ruffing Bruno Latour, UTB Profile, Stuttgart 2009.
14. M. Herer, Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – relacje, Universitas, Kraków 2006.
15. B. Latour, Aramis ou l’amour des techniques, La Découverte, Paris 1992.
16. B. Latour, Dajcie mi laboratorium a poruszę świat, przeł. K. Abriszewski, Ł. Afeltowicz, „Teksty Drugie” 2009 nr 1-2, s. 163-192.
17. B. Latour, Ekologia to ślepa uliczka. Z Bruno Latourem rozmawia Maciej Nowicki, „Europa”, dodatek do: „Dziennik” 29-30 listopada 2008, s. 13-14.
18. B. Latour, Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, przeł. A. Czarnacka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
19. B. Latour, Prolog w formie dialogu pomiędzy studentem i (cokolwiek) sokratycznym Profesorem, przeł. K. Abriszewski, A. Gahbler, A. Kilanowski et al., „Teksty Drugie” 2007 nr 1-2, s. 127-143.
20. B. Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford University Press, Oxford–New York 2005.
21. B. Latour, The Pasteurization of France, Harvard University Press, Cambridge MA 1988.
22. B. Latour, We Have Never Been Modern, Harvester Wheatsheaf, New York 1993.
23. M. Sikora, Konstruktywizm i realizm wobec statusu faktów naukowych. Bruno Latour a Ian Hacking, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2006 nr 1, s. 11-26.
24. R. Sojak, „Actor-Network Theory” odnajduje perspektywę ogólnej teorii społeczeństwa i gubi socjologię, w: tegoż Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2004, s. 233-266.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

329

End page:

337

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego