Object structure

Title:

Intersubiektywność i literatura

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2009)

Creator:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

narratology ; cognitivism ; intersubjectivity ; perspective ; literary communication

References:

1. J. Antas, Gesty - obrazy pojęć i schematy myśli, w: Ikoniczność znaku. Słowo - przedmiot - obraz - gest, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2006, s. 181-211. ; 2. J. Antas, A. Załazińska, Mentalne ciało, w: Język trzeciego tysiąclecia, red. M. Dąbrowska, Tertium, Kraków 2005, s. 115-134. ; 3. S. Baron-Cohen, Mindblindness. An Essay on Autism and Theory of Mind, MIT Press, London-Cambridge MA 1995. ; 4. W. Bolecki, Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm, "Teksty Drugie" 2001 nr 5. ; 5. M. Bortolussi, P. Dixon, Psychonarratology. Foundations for the Empirical Study of Literary Response, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2003. ; 6. B. Boyd, Fiction and Theory of Mind, "Philosophy and Literature" 2006 vol. 30 no 2. ; click here to follow the link ; 7. J. Bremer, Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005. ; 8. Ch. Butler, Pleasure and the Arts. Enjoying Literature, Painting, and Music, Oxford University Press, Oxford-New York 2005. ; 9. D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton 1978. ; 10. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000. ; 11. D. Danek, Dzieło a umysł, w: Słowacki mistyczny, red. M. Janion, M. Żmigrodzka, PIW, Warszawa 1981. ; 12. D. Danek, Integracja nauk a zagadnienia umysłu, w: Problemy nauk o kulturze, red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 183-195. ; 13. D. Danek, Język, dzieło literackie, umysł, „Pamiętnik Literacki” 1980 z. 4. ; 14. D. Danek, Literatura i psychologia, w: Autor, podmiot literacki, bohater, red. A. Martuszewska, J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, s. 7-30. ; 15. M. Davies, T. Stone, Folk Psychology and Mental Simulation, w: Current Issues in Philosophy of Mind, ed. by A. O'Heara, "Royal Institute of Philosophy Supplement" Cambridge 1998 vol. 43, s. 53-82. ; 16. C. Emmott, Narrative Comprehension. A Discourse Perspective, Clarendon Press-Oxford-University Press, London-Oxford 1999. ; 17. J.H. Flavell, Theory of Mind. Retrospect and Prospect, "Merrill-Palmer Quarterly" 2004 vol. 50. ; click here to follow the link ; 18. M. Fludernik, Toward a „Natural” Narratology, Routledge, New York-London 1996. ; click here to follow the link ; 19. Formy reprezentacji umysłowych, red. R. Piłat, M. Walczak, Sz. Wróbel, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006. ; 20. E. Freund, The Return of the Reader. Reader-Response Criticism, Methuen, London-New York 1987. ; 21. V. Gallese, The Manifold Nature of Interpersonal Relations. The Quest for a Common Mechanism, Philosophical Transactions, "Biological Sciences" vol. 358 no 1431. ; 22. P. Gardenfors, Evolutionary and Developmental Aspects of Intersubjectivity, w: Consciousness Transitions. Phylogenetic, Ontogenetic and Physiological Aspects, ed. by H. Liljenström, P. Ärhem, Elsevier, Amsterdam-London 2007, s. 281-305. ; 23. R. Gerrig, Experiencing Narrative Worlds. On the Psychological Activities of Reading, Yale University Press, New Haven-London 1993, s. 17. ; 24. W. Gombrowicz, Ferdydurke, posł. W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995, s. 172. ; 25. C.A. Hamilton, R. Schneider, From Iser to Turner and Beyond: Reception Theory Meets Cognitive Criticism, "Style" 2002 vol. 36 no 4. ; 26. H. Hauptmeier, D. Meutsch, Empirical Research on Understanding Literature, "Poetics Today" 1989 vol. 10 no 3. ; click here to follow the link ; 27. B. Hochman, Character in Literature, Cornell University Press, Ithaca, London 1985. ; 28. Individuals in Narrative Worlds. An Ontological Perspective, "Poetics Today" 1990 vol. 11 no 4 "Narratology Revisited II". ; 29. A. Jurecic, Mindblindness: Autism, Writing, and the Problem of Empathy, "Literature and Medicine" 2006 vol. 25 no 1. ; click here to follow the link ; 30. H. Kardela, A. Kędra-Kardela, Punkt widzenia w utworze literackim. Kognitywna analiza narratologiczna utworu A. Zagajewskiego "W cudzym pięknie", w: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 55-71. ; 31. Konstruktywizm w badaniach literackich, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006. ; 32. B. Korte, Body Language in Literature, University of Toronto Press, London-Toronto 1997, s. 141. ; 33. D. Korwin-Piotrowska, Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach, Universitas, Kraków 2006. ; 34. K. Littau, Theories of Reading. Books, Bodies and Bibliomania, Polity, Cambridge 2006. ; 35. Z. Łapiński, Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia, "Teksty Drugie" 2002 nr 6. ; 36. Z. Łapiński, Ja-Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1985. ; 37. Z. Łapiński, O kategorii osobowości w badaniach literackich, "Roczniki Humanistyczne" 1971 z. 1. ; 38. Z. Łapiński, "Świat cały - jakże zmieścić go w źrenicy". O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia, w: Studia z teorii i historii poezji, seria II, red. M. Głowiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, s. 279-332. ; 39. U. Margolin, The Doer and the Deed. Action as a Basis for Characterization in Narrative, "Poetics Today" 1986 vol. 7 no 2. ; click here to follow the link ; 40. D.S. Miall, D. Kuiken, The Form of Reading. Empirical studies of Literariness, "Poetics" 1998 vol. 28. ; 41. Mindreading. An Integrated Account of Pretence, Self-Awareness and Understanding Other Minds, ed. by S. Nichols, P. Stich, Clarendon Press, Oxford 2003. ; 42. Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002. ; 43. Naming and Believing. Practices of the Proper Name in Narrative Fiction, "Narrative" 2002 vol.10 no 2. ; 44. V. Nell, Lost in a Book. The Psychology of Reading for Pleasure, Yale University Press, New Haven-London 1988. ; 45. No Man is an Island, "Journal of Consciousness Studies" 2006 vol. 13 no 5. ; 46. U. Margolin, Cognitive Science, the Thinking Mind, and Literary Narrative, w: Narrative Theory and the Cognitive Sciences, s. 284. ; 47. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w komunikacji literackiej, w: tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria), Universitas, Kraków 1998, s. 100-116. ; 48. K. Opdahl, Emotion as Meaning. The Literary Case for How We Imagine, Bucknell University Press-Associated University Presses, London 2002, s. 60. ; 49. Other Intentions. Cultural Contexts and the Attribution of Inner States, ed. by L. Rosen, School of American Research Press, Santa Fe 1995. ; 50. A. Palmer, The Fictional Minds, University of Nebraska Press, Lincoln 2004. ; 51. A. Palmer, The Mind Beyond the Skin, w: Narrative Theory and the Cognitive Sciences, ed. by D. Herman, CSLI, Stanford 2003, s. 322-348. ; 52. S. Pinker, Toward a Consilient Study of Literature, „Philosophy and Literature” 2007 vol. 31 no 1. ; click here to follow the link ; 53. J. Robinson, Deeper than Reason. Emotion and its Role in Literature, Music, and Art, Oxford University Press, Oxford 2005. ; click here to follow the link ; 54. A. Rigney, The Point of Stories. On Narrative Communication and Its Cognitive Functions, "Poetics Today" 1992 vol. 13 no 2. ; click here to follow the link ; 55. R. Schneider, Toward a Cognitive Theory of Literary Character. The Dynamics of Mental-Model Construction, "Style" 2001 vol. 35 no 4. ; 56. J. Sławiński, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, w: W kręgu zagadnień teorii powieści, red. tegoż, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1967, s. 7-30. ; 57. E. Spolsky, Elaborated Knowledge. Reading Kinesis in Pictures, „Poetics Today 1996 vol. 17 no 2. ; click here to follow the link ; 58. E.R. Steinberg, The Stream of Consciousness and Beyond in „Ulysses”, Pittsburgh University Press, Pittsburgh 1975. ; 59. C. Surkamp, Perspective, w: Routledge Encyclopedia of Narratology, red. D. Herman i in., Routledge, London 2005, s. 423-425. ; 60. E. Tabakowska, Perspektywa, w: tejże, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1995, s. 70-76. ; 61. The Cambridge Companion to Narrative, ed. by D. Herman, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2007. ; click here to follow the link ; 62. J. Trzebiński, Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Universitas, Kraków 2001. ; 63. V. Tumanov, Mind Reading. Unframed Direct Interior Monologue in European Fiction, Rodopi, Amsterdam-Atlanta 1997. ; 64. M. Turner, Literary Mind. The Origins of Thought and Language, Oxford University Press, New York-Oxford 1996. ; 65. Understanding Other Minds. Perspective from Developmental Cognitive Neuroscience, ed. by S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, D.J. Cohen, Oxford University Press, Oxford 2000. ; 66. A. Whiten, J. Perner, Fundamental Issues in Mindreading, w: Natural Theories of Mind. Evolution, Development and Simulation of Everyday Mindreading, ed. by A. Whiten, Basil Blackwell, Oxford 1991, s. 1-17. ; 67. Why Language Matters for Theory of Mind, ed. by J.W. Astington i J.A. Baird, Oxford University Press, Oxford-New York 2005. ; 68. L. Zunshine, Why We Read Fiction? Theory of mind and the novel, Ohio State University Press, Columbus 2006. ; 69. U. Żegleń, Filozofia umysłu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

215

End page:

227

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: