Object

Title: Festung Warschau. Raport z oblężonego miasta (fragmenty)

Creator:

Janicka, Elżbieta

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. G. Berendt, Obraz powstania w getcie warszawskim w prasie PZPR (1950-1970), „Midrasz” 2003 nr 11, s. 30-37.
2. M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, przeł. M. Salapska, Czytelnik, Warszawa 1983, s. 159.
3. E. Bergman, „Nie masz bóżnicy powszechnej”. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, s. 319.
4. M. Białoszewski, Wycieczka do Egiptu, w: tenże Rozkurz, PIW, Warszawa 1994, s. 277.
5. A. Blady-Szwajgier, I więcej nic nie pamiętam, Volumen, Warszawa 1994, s. 47.
6. A.B. Bohdziewicz, M. Stopa Kapliczki warszawskie, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2009.
7. I. Calvino, Niewidzialne miasta, przeł. A. Kreisberg, Czytelnik, Warszawa 1975.
8. S. Chutnik, Łączniczki, w: tejże Kieszonkowy atlas kobiet, Korporacja Ha!art, Kraków 2009, s. 134.
9. J. Duda-Gracz, Golgota Jasnogórska Trzeciego Tysiąclecia, Wydawnictwo Zakonu Paulinów „Paulinianum”, Częstochowa 2004.
10. M. Edelman, I była miłość w getcie, wysłuchała i zapisała P. Sawicka, przedmowa J. Bocheński, Świat Książki, Warszawa 2009, s. 44.
11. B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 265.
12. B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2009.
13. D. Foks, 56. Kiedy chłopcy szukają klucza, w: D. Foks, Z. Libera Co robi łączniczka, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Katowice 2005.
14. Z. Freud. W kwestii etiologii histerii, w: tegoż, Histeria i lęk, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001, s. 46.
15. A. Friszke, Publicystyka Polski Podziemnej wobec zagłady Żydów 1939-1944, w: Polska - Polacy - mniejszości narodowe, red. E. Grzeœkowiak-Łuczyk, Ossolineum, Wrocław–-Warszawa–-Kraków 1992, s. 192-213.
16. B. Geremek, Co to znaczy „my”, „Gazeta Wyborcza” 10-12 listopada 2000, s. 28.
17. H. Grynberg, Komentarz, w: tegoż, Rysuje w pamięci, Wydawnictwo a5, Poznań 1995, s. 44.
18. H. Grynberg, Ludzie Żydom zgotowali ten los, w: tegoż, Prawda nieartystyczna, Archipelag, Berlin 1984, s. 77.
19. L. Hirszfeld, Dzieje jednego życia, Czytelnik, Warszawa 1946, s. 229.
20. E. Janicka, b.t., w: Sztuka jako rozmowa o przeszłośœci, red. P. Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2009, s. 45.
21. J. Jedlicki, Dziedzictwo i odpowiedzialność zbiorowa, w: tegoż, Żle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym. Scripta i postscripta, „Aneks” - ”Polityka”, Londyn - Warszawa 1993, s. 125-126.
22. J. Kirman, Między życiem a śmiercią, oprac. i przekł. B. Mark, Warszawa 1955, cyt. za: J. Jagielski Niezatarte ślady getta warszawskiego, Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, Warszawa 2008, cz. 14.
23. A. Kowalczykowa, Warszawa romantyczna, PIW, Warszawa 1987, s. 209-210.
24. S. Krajewski, Jan Nowak-Jeziorański a Żydzi, „Midrasz” 2005 nr 2, s. 34-35.
25. M. Kula, O co chodzi w historii?, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.
26. L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji. T. 2. Grudzień 1942-czerwiec 1943, przyg. Z. Landau i J. Tomaszewski, przed. W. Kula, PWN, Warszawa 1962, t. II, s. 346.
27. A. Leder, Nerwica miejska. Warszawa, „Res Publica Nowa” 2008 nr 3, s. 67.
28. M. Leśniakowska, Prawie pomnik - prawie pamięć, „Orońsko” 2007 nr 1, s. 46, 48.
29. H. Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940 - styczeń 1943, oprac. i uzupeł. N. Makowerowa, Ossolineum, Wrocław 1983, s. 132-135.
30. K. Moczarski, Rozmowy z katem, przed. F. Ryszka, PIW, Warszawa 1983, s. 217.
31. A. Nadolski, Pani Chłodna. Opowieść o warszawskiej ulicy, Bellona, Warszawa 2008, s. 347.
32. J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, Znak, Kraków 2005, s. 94-95.
33. O prześladowaniu Żydów wrocławskich w roku 1453 [De persecutione Judaeorum Vratislaviensium A. 1453], przekł. i przyp. M. Szymañski, w: J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesadu, W.A.B., Warszawa 2008, s. 690.
34. Pamiętanie. Zabytki żydowskie Warszawy, red. H. Datner i A. Patalas, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Warszawa 2001, s. 20.
35. L. Poliakov, Historia antysemityzmu, t. 1, przeł. A. Rasińska-Bóbr, O. Hedemann, Universitas, Kraków 2008, s. 331.
36. S. Rotem, „Kazik”. Wspomnienia bojowca ŻOB, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
37. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2004, s. 251.
38. J. Sujecki, Druga œśmierć miasta. Przyczyny i konsekwencje, w: Historyczne centrum Warszawy. Urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie, t. 1, red. B. Wierzbicka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1998, s. 190-191.
39. P. Szapiro, L’insurrection du ghetto de Varsovie dans la conscience des Polonais, w: L’année 1943: guerre totale, Université de Caen & Mémorial de Caen, Caen 1994.
40. T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 521.
41. J.J. Szczepański, Obrońca i świadek, w: R. Assuntino, W. Goldkorn Strażnik. Marek Edelman opowiada, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1999, s. 7-8.
42. J. Tokarska-Bakir, Obsesja niewinności, w: tejże, Rzeczy mgliste, Pogranicze, Sejny 2004, s. 15-16.
43. W. Toporow, Miasto i mit, oprac. i przeł. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
44. W. Urban, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV w., Wrocław 1959, s. 282. w: J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, W.A.B., Warszawa 2008, s. 112.
45. T. Urzykowski, Emocje na ulicy, „Gazeta Stołeczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 18-19 kwietnia 2009, s. 3.
46. T. Urzykowski, Walczyliœmy o życie w godnośœci i wolności, „Gazeta Stołeczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 18-19 kwietnia 2009, s. 2
47. T. Urzykowski, Zginie tylko czterech, „Gazeta Stołeczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 12-13 stycznia 2008, s. 1.
48. J. Warman, Bronisława Maria Warman (1919-2004). Wspomnienie, „Gazeta Stołeczna”(dodatek do „Gazety Wyborczej”) 31 maja 2004, s. 13.
49. A. Wolff-Powęska, Ostateczne rozwiązanie - próba generalna, „Gazeta Wyborcza” 8-9 listopada 2008, s. 25.
50. M. Zielińska, Kapliczki Warszawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 24 i 25-26.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

143

End page:

175

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49037 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 17, 2014

Number of object content hits:

860

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66154

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information