Object structure

Title:

Zagubieni kosmonauci. Raz jeszcze o "Imperium" Ryszarda Kapuścińskiego i jego krytykach

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2010)

Creator:

Zajas, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Kapuściński, Ryszard ; reception analysis ; "Imperium" ; Polish non-fiction 20 c.

References:

1. J. Afanasjew, Kamienna Rosja, martwy lud, „Gazeta Wyborcza” 24-25.01.2009, s. 11-30. ; 2. A. Chomiuk, „Nowy markiz de Custine” albo historia pewnej manipulacji, „Teksty Drugie” 2006 nr 1/2, s. 310-319. ; 3. A. Chomiuk, „Prawdziwa” rzeczywistość i „punkty widzenia”. Ryszard Kapuściński i Mariusz Wilk o Rosji na przełomie epok, w: Wokół reportażu podróżniczego, red. E. Malinowska, D. Rotta, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004, s. 226. ; 4. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak i in., Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 29. ; 5. E. Dąbrowska, Od rzeczywistości do języka i tekstu – Ryszarda Kapuścińskiego opisywanie „Imperium”, w: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 95. ; 6. E. Domańska, Badania postkolonialne, posłowie do: L. Gandhi Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 164. ; 7. C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 13-14. ; 8. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, WL, Kraków 2006, s. 229-235. ; 9. D. Kalder, Zagubiony kosmonauta. Zapiski antyturysty, przeł. M. Ignaczak i P. Siemion, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008, s. 6. ; 10. R. Kapuściński, Autoportret reportera, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008, s. 13. ; 11. K. Michalski, Wstęp, do: H.-G. Gadamer Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wyb. i opr. K. Michalski, przeł. M. Łukaszkiewicz, PIW, Warszawa 2000, s. 13. ; 12. B. Nowacka, Z. Ziątek Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków 2008. ; 13. W. Pisarek, O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w związku z ewentualnym postępowaniem o nadanie mu tytułu Professor honoris causa Republicae Polonicae, w: „Życie jest z przenikania…” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, red. B. Wróblewski, PIW, Warszawa 2008, s. 21. ; 14. T. Sekiguchi, Azja nie istnieje, „Teksty Drugie” 2008 nr 4, s. 59-60. ; 15. M.K. Waldstein, Observing Imperium. A Postcolonial Reading of Ryszard Kapuscinski’s Account of Soviet and Post-Soviet Russia, „Social Identities” 8(3), s. 481-499. ; 16. A. Walicki, Afanasjew, sojusznik polskiej rusofobii, „Gazeta Wyborcza” 31.01-01.02.2009, s. 16. ; 17. M. Wilk, Wilczy notes, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 60. ; 18. W. Wrzosek, Metafory historiograficzne w pogoni za ułudą prawdy, w: E. Domańska, J. Topolski, W. Wrzosek Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994, s. 9, 11.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

218

End page:

231

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: