Object

Title: W poszukiwaniu utraconej wielkości

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. L. André, O bezdziejowości w poezji. Rzecz o Adamie Asnyku, F. Hoesick, Warszawa 1930, s. 103, 145.
2. Anonim, Poeci jugosłowiańscy w przekładach Marii Znatowicz-Szczepańskiej, "Fantana" 1939 nr 1.
3. W. Biegański, Problemy sztuki narodowej, Warszawa 1937, s. 16.
4. J. Bielatowicz, Refleksje z podróży na Bałkany, „Prosto z mostu” 1936, nr 39.
5. J. Bielatowicz, Zborowcy w Jugosławii, "Prosto z mostu" 1936 nr 29.
6. M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, przeł. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 140-145.
7. M. Bobrownicka, Antyteza słowiańsko-europejska. Z problemów stereotypu, w: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1992.
8. W. Burkath, Katolicyzm w Bułgarii XVII w., "Kultura" 1938 nr 14.
9. W. Burkath, U źródeł kultury bułgarskiej, "Kultura" 1938 nr 7.
10. Catena Mundi (Rzecz o Półwyspie i światopoglądzie bałkańskim), "Myśl Narodowa" 1938 nr 54.
11. J. Danar, Europa Środkowa a Polska, "Falanga" 1938 nr 43.
12. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [1903], wprow. N. Tomczyk, wyd. 11, Norton, Wrocław 1996, s. 41-60.
13. K.S. Frycz, Na widowni (Europa środkowa musi być polską, nie niemiecką…), „Myśl Narodowa” 1938 nr 51.
14. A. Hłasko Pawlicowa, Z życia teatru bułgarskiego, "Gazeta Literacka" 1933 nr 4.
15. A. Jesionowski, Literatura młodzieżowa w Bułgarii, "Kultura" 1937 nr 23.
16. W. Kwasieborski, Polski romantyzm polityczny, "Ruch Młodych" 1935 nr 1.
17. D. Ljotić, Dialog z Żydem, "Prosto z mostu" 1936 nr 36.
18. A. Mickiewicz, Dzieła, t. X, Czytelnik, Warszawa 1955, s. 176-177.
19. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, wykład XVIII, w: tegoż, Dzieła, t. VIII, Czytelnik, Warszawa 1955, s. 228, 229.
20. Z. Niedziela, Słowiańskie zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830-1848, PWN, Warszawa 1996, s. 54.
21. S. Niewiadomski, U źródeł dawnej cywilizacji polskiej, "Prosto z mostu" 1938 nr 38.
22. A. Nowaczyński, Uroda Jugosławii, "Prosto z mostu" 1937 nr 15-16.
23. G. Orwell, I ślepy by dostrzegł. Wybór esejów i felietonów, przeł. B. Zborski, Kraków 1990.
24. T. Parnicki, Katolicy w Bułgarii, "Kultura" 1939 nr 35.
25. S. Piasecki, Zadanie, które nas czeka, "Prostu z mostu" 1936 nr 46.
26. W. Pietrzak, Romantycy, "Młoda Polska" 1937 nr 1.
27. Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, przeł. M. Petryńska, Kraków 2001, s. 18-60.
28. Polska a Bułgaria, "Myśl Narodowa" 1938 nr 5.
29. Polska Trzech Mórz, "Falanga" 1938 nr 42.
30. Poszukiwanie wielkości, "Falanga" 1938 nr 35.
31. K. Pruszyński, Bałkan Bałkanu, "Słowo" 1938 nr 227.
32. K. Pruszyński, W czerwonej Hiszpanii [1937], Czytelnik, Warszawa 1997, s. 254-255.
33. M. Rudaś-Grodzka, Europejska przygoda Słowian w świetle "Prelekcji paryskich" Adama Mickiewicza. Słowiańszczyzna zniewolona, w: Romantycy i Europa. Marzenia. Doświadczenia. Propozycje, red. M. Piwińska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006.
34. M. Rudaś-Grodzka, Słowiańszczyzna. Pamięć i zapomnienie w wykładach paryskich A. Mickiewicza i powieściach J.I. Kraszewskiego, "Konteksty" 2003 nr 1-2.
35. M. Ruszczyńska, Aktualna książka, "Ruch Młodych" 1935 nr 2.
36. M. Ruszczyńska, Ziewonia, Zielona Góra 2002, s. 97.
37. E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, PIW, Warszawa 1991.
38. H. Siennicka, Uroda Jugosławii, Warszawa 1936, s. 239.
39. Stach z Warty, Krak, syn Ludoli, Katowice 1938, s. 10-11.
40. W. Staniszkis, Tworzymy styl nowej Polski, "Falanga" 1938 nr 46.
41. Z. Starowieyska-Morstinowa, Kamień i woda. Wrażenia z Jugosławii, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, Poznań 1936, s. 26.
42. W. Stiepanienko, "Kobiecość" i "męskość" w postrzeganiu kultury sąsiadów, "Kultura i Społeczeństwo" 1991 nr 2, s. 77.
43. Ż. SŠvrljugi, The Spectropoetics of Neo-Slave Narratives: The Case of Ismael Reed’s „Flight to Canada”, w: Postcolonial Dislocations: Travel, History, and the Ironies of Narrative, ed. by Ch.I. Armstrong, Ø. Hestetun, Oslo 2006, s. 137.
44. S. Szukalski, Ku Sławii przez Unię Młodych, "Krak" 1937 nr 1.
45. I. Szutowicz, Demonizm nad Polską i Europą (rzecz o bolszewizmie), Przemyśl 1931, s. 65-66.
46. D. Ugresić, Kultura kłamstwa, przeł. D.J. Ćirlić, Czarne, Wołowiec 2006, s. 178.
47. P. Vidal-Naquet, Czarny łowca, przeł. A. Wolicki, Prószyński i Sk-a, Warszawa 2003, s. 231.
48. A. Wacyk, Mit polski: Zadruga, Toporzeł, Wrocław 1991, s. 31.
49. W. Wasiutyński, Zadania Polski w Świecie, "Ruch Młodych" 1937 nr 6.
50. J. Wiktor, Od Dunaju po Jadran, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1938, s. 13.
51. A. Witkowska, "Ja, głupi Słowianin", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.
52. J. Wittlin, Etapy. Italia - Francja - Jugosławia, Rój, Warszawa 1933, s. 160.
53. Wybór pism publicystycznych, wyb. i przygot. do druku Z. Haraschim-Gutkowska, Kraków 1966, t. 1, s. 316.
54. Zasady Programu Narodowo-Radykalnego, oprac. B. Piasecki, Warszawa 1937, s. 15-16.
55. M. Zdziechowski, Eurazjatyzm rosyjski, w: Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie, Warszawa et al. [1922], s. 274-290.
56. M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską, w: tegoż, Wybór pism, wyb., oprac. i red. M. Zaczyński, Znak, Kraków 1993, s. 483-514.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

318

End page:

334

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49736 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 14, 2014

Number of object content hits:

324

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66187

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information