Object structure

Title:

O Conradzie i Piłsudskim

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Creator:

Zabierowski, Stefan

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Conrad, Joseph ; Piłsudski, Józef (1867-1935) ; Polish history (19-20 c.) ; literature and politics

References:

1. T. Bobrowski, Listy do Conrada, opr. R. Jabłkowska, aneks opr. i przeł. B. Koc, PIW, Warszawa 1981, s. 254, 237-251. ; 2. T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia, opr., wstęp i przyp. S. Kieniewicz, PIW, Warszawa 1979, t. 2, s. 443. ; 3. J. Conrad, Jeszcze raz w Polsce, w: tegoż, O życiu i literaturze, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, J. Miłobędzki, PIW, Warszawa 1974, s. 123. ; 4. J. Conrad, Książę Roman, w: tegoż, Opowieści zasłyszane. Siostry, przeł. H. Carroll-Najder, PIW, Warszawa 1974, s. 47. ; 5. J. Conrad, Nota w sprawie polskiej, w: tegoż, Szkice polityczne, przeł. H. Najder, W. Tarnawski, PIW, Warszawa 1996, s. 65. ; 6. J. Conrad, Zbrodnia rozbiorów, w: tegoż, Szkice polityczne, s. 54. ; 7. J. Conrad, Ze wspomnień, przeł. A. Zagórska, PIW, Warszawa 1973, s. 80-81. ; 8. M. Dąbrowski, Rozmowa z J. Conradem, w: M. Dąbrowska, Szkice o Conradzie, wstęp, red. i przyp. E. Korzeniewska, Czytelnik, Warszawa 1974, s. 44. ; 9. E. Korzeniowska do męża, w: Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiwgo. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, red. Z. Najder, J. Skolik, Gaudinum, Lublin 2006, t. 1, s. 122. ; 10. W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski. 1867-1935, Profil, Wrocław 1989, s. 9. ; 11. W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego. 1867-1935, Wydawnictwo 6 sierpnia, Kraków 1988, t. 2, s. 376. ; 12. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, Leopoldinum, Chotomów 1991, s. 80. ; 13. Z. Najder, Życie Josepha Conrada-Korzeniowskiego, t. 2, Gaudium, Lublin 2006, s. 280. ; 14. J. Piłsudski, Jak stałem się socjalistą, w: tegoż, Wybór pism, wstęp W. Suleja, K. Polechowski, wyb. i opr. W. Suleja, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999, s. 20. ; 15. J. Piłsudski, Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich, w: tegoż, Pisma zbiorowe, t. 9, Warszawa 1937, s. 76. ; 16. J. Piłsudski, Rok 1863, w: tegoż, Rok 1863, wstęp i opr. S. Kieniewicz, Warszawa 1989, s. 138-139. ; 17. J. Piłsudski, Zarys historii militarnej Powstania Styczniowego, w: tegoż, Rok 1863, s. 74. ; 18. Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia., red. Z. Najder, J. Skolik, Lublin 2006. ; 19. T. i W. Tatarkiewiczowie, Wspomnienia, PIW, Warszawa 1979, s. 60-61. ; 20. J. Ujejski, O Konradzie Korzeniowskim, Warszawa 1936, s. 58. ; 21. W. Wójcik, Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Śląsk, Katowice 1987. ; 22. K. Wyka, O jedności i różności literatury polskiej XX wieku, w: tegoż, Nowe i dawne wędrówki po tematach, posł. M. Wyka, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 46-47. ; 23. S. Zabierowski, Polska misja Conrada, KAW, Katowice 1984. ; 24. S. Zabierowski, "Tu spocznij między nami wędrowcze zawiły". Legenda Josepha Conrada w Polsce, „Śląsk” 1998 nr 3. ; 25. A. Zagórska, Kilka wspomnień o Conradzie, w: Polskie zaplecze..., t. 2, s. 252-253. ; 26. K. Zagórska, Pod dachem Konrada Korzeniowskiego (Josepha Conrada), w: Polskie zaplecze..., t. 2, s. 279.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

33

End page:

46

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: