Object structure

Title:

Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Creator:

Grimstad, Knut Andreas

Contributor:

Lachman, Michał : Tł. ; Lachman, Magdalena : Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Tuwim, Julian ; Jewish culture (20th c.) ; Polish popular culture (20c.) ; assimilation

References:

1. I. Berman, Co to jest szmonces? Pierwsza przejażdżka po Nowaczyńskim, "Sygnały" 1934 nr 34.
2. J.W. Berry, Acculturation. Living Successfully in Two Cultures, "International Journal of Intercultural Relations" 2005 no 29, s. 697-712.
3. W.J. Burszta, Kultura i muzyka popularna. Ujęcie kulturoznawcze, w: W teatrze piosenki, red. I. Kiec, M. Traczyk, Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2005, s. 23.
4. A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, WSiP, Warszawa 2000, s. 336.
5. S. Corrsin, Works on Polish-Jewish Relations Published since 1990. A Selective Bibliography, w: Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland, red. R. Blobaum, Cornell University Press, Ithaca, 2005, s. 326-341.
6. M. Dąbrowski, Fantazmat żydowski w literaturze polskiej, w: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenie, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Elipsa, Warszawa 2006, s. 7-31.
7. G. Deleuze, Difference and Repetition, trans. by P. Patton, Continuum, Londyn 2004, s. 69.
8. D. Fox, Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007, s. 166-174.
9. M. Głowiński, Poeta o poecie, "Książki w Tygodniku", dod. do "Tygodnika Powszechnego" 2007 nr 5, s. 7.
10. K.A. Grimstad, Transcending the East-West Divide? The Jewish Part in Polish Cabaret in the Interwar Period, "Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts" 2008 no 7, s. 161-188.
11. R.M. Groński, Jak w przedwojennym kabarecie. Kabaret warszawski 1918-1939, wyd. II, WAiF, Warszawa 1987, s. 24.
12. R.M. Groński, Taki był kabaret, Codex, Warszawa 1994, s. 138.
13. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2004, s. 174.
14. E. Kaganowski, Warszawskie opowiadania, przeł. z jidysz S. Wygodzki, Iskry, Warszawa 1958, s. 174-175.
15. H. Kowalska, Problem tożsamości narodowej w twórczości Juliana Tuwima, w: Pisarze polsko-żydowscy..., s. 357-372.
16. P. Matywiecki, Twarz Tuwima, W.A.B., Warszawa 2007.
17. J.M. Neuman, Skandale dookoła Juliana Tuwima, "Nasz Przegląd" 19 XII 1934.
18. A. Polonsky, "Why did they hate Tuwim and Boy so much?" Jews and Artificial Jews in the Literary Polemics in the Second Polish Republic, w: Antisemitism and Its opponents..., s. 189-209.
19. Półpolacy, "Przegląd Wszechpolski" 1902 nr 8, cyt. za: R. Dmowski Dziesięć lat walki. Zbiór prac i artykułów publikowanych do 1905 roku, w: tegoż, Pisma, t. 3, A. Gmachowski, Częstochowa 1938, s. 103-108.
20. E. Prokop-Janiec, Polish-Jewish Literature in the Interwar Years, Syracuse University Press, Syracuse, NY, 2003, s. XV-XVII.
21. K.H. Rostworowski, O uzdrowieniu literatury polskiej, "Polonia" 1929 nr 1876.
22. Rozmowy z Tuwimem, wyb. i opr. T. Januszewski, Semper, Warszawa 1994, s. 61-63.
23. M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, przeł. M. Szuster, Świat Książki, Warszawa 2008.
24. D. Silberberg, Godzina z Julianem Tuwimem. Rozmowa o Żydach i zagadnieniach literackich, "Nasz Przegląd" 15 II 1935.
25. A. Słonimski, O drażliwości żydowskiej, "Wiadomości Literackie" 1924 nr 35, s. 3.
26. K. Steffen, Jüdische Polonität. Ethnizität und Nation im Spiegel der polnischsprachigen jüdischen Presse 1918-1939, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, s. 164.
27. T. Stępień, Kabaret Juliana Tuwima, Śląsk, Katowice 1989, s. 93-94.
28. Yi-Fu Tuan, Space and Context, w: Performance Analysis. An Introductory Coursebook, ed. by C. Counsell, L. Wolf, Routledge, London 2001, s. 156-164.
29. J. Tuwim, Kabaretiana, Czytelnik, Warszawa 2002, s. 190-196.
30. J. Tuwim, "My, Żydzi polscy..." "We, Polish Jews..." [1944], oprac. i wstęp Ch. Szmeruk, Amerykańsko-Polsko-Izraelska Fundacja Shalom, Warszawa 1993, s. 41-44.
31. J. Tuwim, Pod bodźcem wieków, w: Pisma zebrane. Juwenilia 2, red. T. Januszewski, A. Bałakier, Warszawa 1990, s. 328.
32. J. Tuwim, Utwory nieznane. Ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Wiersze, kabaret, artykuły, listy, oprac. T. Januszewski, Wydaw. Wojciech Grochowalski, Łódź, 1999, s. 168-169.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

47

End page:

62

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: