Object structure

Title:

Paralaksy Tymoteusza Karpowicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Creator:

Małczyński, Bartosz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Karpowicz, Tymoteusz ; Polish poetry (20th c.) ; parallax ; literary theory

References:

1. R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, WAiF, Warszawa 1978, s. 273.
2. P. Celan, Utwory wybrane, wydanie dwujęzyczne, tłum. różni, wyb. i oprac. R. Krynicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, s. 73.
3. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł. i oprac. A. Borowski, Universitas, Kraków 1997, s. 136-139.
4. M. Eliade, Mefisto i Androgyn, czyli tajemnica pełni, w: tegoż, Sacrum - mit - historia. Wybór esejów, wyb. i wstęp M. Czerwińskiego, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1993, s. 205-208.
5. H.-G. Gadamer, Sens i zasłanianie sensu w poezji Paula Celana, w: tegoż, Czy poeci umilkną?, wyb. i oprac. J. Margański, przeł. M. Łukasiewicz, wstęp poprzedził K. Bartoszyński, Homini, Bydgoszcz 1998, s. 169.
6. A.J. Greimas, O niedoskonałości, przekł., posł. i słownik A. Grzegorczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993, s. 32.
7. K. Grela, Karpowicz, "Poezja" 1973 nr 5, s. 84
8. A. Grzegorczyk, Światłość i ciemność - kategorie współczesnej humanistyki, w: tejże, Anioł po katastrofie. Szkice z filozofii kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1995.
9. http://encyklopedia.luman.biz/?title=paralaksa
10. http://encyklopedia.pwn.pl/lista.php?o=1&co=PARALAKSA
11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Paralaksa
12. http://www.sailing.radzionkow.net/astronomy2.html#2
13. http://www.slownik-online.pl/kopalinski/D6B3732E3221410FC1256576007A4B4F.php
14. T. Karpowicz, Dramaty zebrane, wstęp A. Falkiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, s. 162.
15. T. Karpowicz, Gorzkie źródła, Nakładem ZLP, Wrocław 1957.
16. Karpowicz mówi, Karpowicz czyta wiersze (odtworzone z taśmy), cz. 1, "Przecinek" 2001 nr 11, s. 9.
17. T. Karpowicz, Odwrócone światło, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1972.
18. T. Karpowicz, Słoje zadrzewne. Teksty wybrane, posłowie A. Falkiewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
19. T. Karpowicz, Sztuka niemożliwa, "Odra" 1976 nr 12, s. 46.
20. T. Karpowicz, Znaki równania, PIW, Warszawa 1960, s. 46 (wiersz pt. Kot).
21. T. Karpowicz, Żywe wymiary, Polskie Pismo i Książka, Szczecin 1948.
22. J. Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce, w: tegoż, Utwory wybrane, wyb. i posł. M. Tomczak, Unikat, Białystok 2002, s. 113.
23. A.M. Komornicka, Studia nad Pindarem i archaiczną liryką grecką. W kręgu pojęć prawdy i fałszu, Wydawnictwa UŁ, Łódź 1979, s. 36, 62, passim.
24. J.J. Lipski, Ku intelektualistycznemu symbolizmowi, w: Podziemne wniebowstąpienie...
25. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Zysk i sk-a, Poznań 2000, s. 246.
26. A. Okopień-Sławińska, Tymoteusz Karpowicz: „Poradnik fotografa”, w: Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o twórczości Tymoteusza Karpowicza, red. B. Małczyński, K. Mikurda, J. Mueller, Biuro Literackie, Wrocław 2006, s. 92-99.
27. Pindar, Wybór poezji, oprac. A. Szastyńska-Siemion, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, s. 135.
28. Platon, Państwo, Prawa (VII ksiąg), przeł. W. Witwicki, Antyk, Kęty 1997, s. 220 i nn.
29. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Universitas, Kraków 2001, s. 154-166.
30. J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, PiW, Warszawa 1950, s. 134-136.
31. V.I. Stoichita, Krótka historia cienia, przeł. P. Nowakowski, Universitas, Kraków 2001, s. 24 i 70.
32. W. Szekspir, Hamlet, przeł. W. Tarnawski, oprac. S. Helsztyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955, s. 173-174.
33. W. Szekspir, Sen nocy letniej, przeł. M. Słomczyński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 54.
34. J. Trznadel, Poetycki spór o uniwersalia, w: tegoż, Płomień obdarzony rozumem. Poezja w poezji i poza poezją. Eseje, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 236.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

85

End page:

102

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: