Object structure

Title:

Do granic. Olga Tokarczuk i Władysław Strzemiński

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Creator:

Bałus, Wojciech

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Tokarczuk, Olga ; Strzemiński, Władysław ; contemporary Polish literature ; postmodernism

References:

1. M. Augé, Nie-Miejsca. Wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności (fragmenty), przeł. A. Dziadek, "Teksty Drugie" 2008 nr 6, s. 129. ; 2. G. Bataille, Erotyzm, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 24. ; 3. J. Białostocki, Pojęcie natury w teorii sztuki renesansu, w: tegoż, Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce, PIW, Warszawa 1966, s. 44-52. ; 4. Y.-A. Bois, W poszukiwaniu motywacji, w: Władysław Strzemiński in memoriam, s. 68-70. ; 5. L. Brogowski, Powidoki i po... Unizm i "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 65-66. ; 6. S. Czekalski, Harmonia totalna. Tayloryzm i unizm (maszynopis). ; 7. Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philippe'm Nemo, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1991, s. 33. ; 8. M. Foucalult, Przedmowa do transgresji, w: tegoż, Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane, przeł. B. Banasiak, wyb. i oprac. T. Komendant, posł. M.P. Markowski, Aletheia, Warszawa 1999, s. 48-50. ; 9. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków 2000, s. 244-246. ; 10. J. Habermas, Modernizm - niedokończony projekt, przeł. M. Łukasiewicz, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 35. ; 11. G.W.F. Hegel, Nauka logiki, przeł. A. Landman, PWN, Warszawa 1967, t. 1, s. 108. ; 12. M. Imdahl, Cézanne - Braque - Picasso. Zum Verhältnis zwischen Bildautonomie und Gegendstandssehen, w: tegoż, Bildautonomie und Wirklichkeit. Zur theoretischen Begründung moderner Malerei, Mäander, Mittenwald 1981, s. 24-53. ; 13. I. Jakimowicz, Witkacy, Chwistek, Strzemiński. Myśli i obrazy, Arkady, Warszawa 1978, s. 78-99. ; 14. M. Jędraszewski, Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1990, s. 39-40 ; 15. W. Kemp-Welch, Teoria unizmu w malarstwie, w: Władysław Strzemiński in memoriam, red. J. Zagrodzki, Sztuka Polska, Łódź 1988, s. 82-90. ; 16. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, Universitas, Kraków 2007, s. 27, przyp. 42. ; 17. E. Lévinas, Istniejący i istnienie, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006, s. 105. ; 18. J. Ładnowska, Budowniczego dzieło otwarte, w: Władysław Strzemiński 1893-1952. W setną rocznicę urodzin, Muzeum Sztuki, Łódź 1993, s. 30. ; 19. J. Ładnowska, Rysunki - realizm rytmu fizjologicznego, w: Władysław Strzemiński in memoriam, s. 131-132. ; 20. M.P. Markowski, W swoją stroną, w: tegoż, Nieobliczalne. Eseje, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2007, s. 13. ; 21. R. Nycz, O nowoczesności jako doświadczeniu - uwagi na wstępie, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006, s. 10-11. ; 22. R. Okulicz-Kozaryn, Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Curlionisa wobec Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 49. ; 23. E. Orzeszkowa, Wspomnienia, "Sfinks" 13, 1911, s. 341. ; 24. B. Skarga, "Czas i inne", w: tejże, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Znak, Kraków 1997, s. 120-121. ; 25. W. Stróżewski, "Byt i nic są tym samym", w: tegoż, Istnienie i sens, Znak, Kraków 1994, s. 169. ; 26. W. Stróżewski, Z problematyki negacji, w: tegoż, Istnienie i sens, s. 386. ; 27. W. Strzemiński, Aspekty rzeczywistości, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, s. 139. ; 28. W. Strzemiński, B = 2, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, s. 11. ; 29. W. Strzemiński, Dualizm i unizm, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, s. 20. ; 30. W. Strzemiński, Dyskusja L. Chwistek - W. Strzemiński, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, s. 114. ; 31. W. Strzemiński, Notatki, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, s. 17. ; 32. W. Strzemiński, [O nowej sztuce], w: tegoż, Wybór pism estetycznych, oprac. G. Sztabiński, Universitas, Kraków 2006, s. 5. ; 33. W. Strzemiński, Przedmiot i przestrzeń, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, s. 34, 35. ; 34. W. Strzemiński, Wypowiedź w "Katalogu wystawy nowej sztuki", w: tegoż, Wybór pism estetycznych, s. 3. ; 35. G. Sztabiński, Od "obiektywnej rzeczy" do wyrazu świadomości wzrokowej. Koncepcja sztuki Władysława Strzemińskiego, w: W. Strzemiński, Wybór pism estetycznych, s. XIII. ; 36. J. Tischner, W poszukiwaniu doświadczenia Boga, w: tegoż, Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych, Znak, Kraków 1992, s. 230-235. ; 37. O. Tokarczuk, Bieguni, WL, Kraków 2007, s. 5-6. ; 38. A. Turowski, Fizjologia widzenia, w: tegoż, Awangardowe marginesy, Instytut Kultury, Warszawa 1997, s. 107. ; 39. A. Turowski, Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji ruchu (1921-1934), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, s. 132-146. ; 40. A. Turowski, Rytmologia stosowana, w: tegoż, Awangardowe marginesy, s. 121-124. ; 41. A. Turowski, Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910-1930, PWN, Warszawa 1990, s. 71-73. ; 42. S. Zizek, Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, Krytyka Polityczna, Warszawa 2008, s. 77-96.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

103

End page:

120

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund